Home‎ > ‎Master's Programs‎ > ‎

Admiterea la programele de master ale FJSC

Calendarul admiterii la Master


SESIUNEA din SEPTEMBRIE
Înscrierile se vor face în perioada 5-13 septembrie (sala 616)

Luni - Joi – 10.00-15.00
Vineri – 10.00-13.00

Actele necesare pentru înscriere – Studii Universitare de Master. Vă rugăm să accesaţi linkul următor:

https://sites.google.com/a/fjsc.unibuc.ro/facultatea-de-jurnalism-si-stiintele-comunicarii/secretariat/acte-necesare-inscrierii-la-examenele-de-admitere/examenul-de-admitere-la-studii-de-masterLocuri buget

Locuri taxă

Campanii de comunicare în publicitate și relații publice - IF

0

47

Comunicare și resurse umane (nume anterior "Comunicare corporativă") - IF

0

49

Comunicare și resurse umane (nume anterior "Comunicare corporativă") - IFR

-

50 de locuri (taxă)

Jurnalism politic - IF

4

32

Jurnalism tematic - IF

7

32

Jurnalism tematic - IFR

-

50 de locuri (taxă)

Managementul instituțiilor mass-media - IF

3

57

Médias, développement, société (en français) - IF

17

32

Media, public communication and globalization (in English) - IF

11

57

Producție multimedia și audio-video - IF

0

54

Teorii și metode de cercetare în științele comunicării - IF

5

40

Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI) - IF

Vezi site-ul Facultății de IstorieSESIUNEA din IULIE
11-14 iulie > înscrierea candidaților
Orar: 11.00-15.00, sala 616

ACTUALIZARE: Actele necesare pentru înscriere – Studii Universitare de Master. Vă rugăm să accesaţi linkul următor:

Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de master vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. În funcţie de cerinţele fiecărui master, candidaţii vor depune la dosar proiectul de examen corespunzător fiecărui program de master.


Perioada de examinare:


15-16 iulie - Médias, développement, société (18 locuri buget)

15-16 iulie -
Media, Public Communication and Globalization (18 locuri buget)

15 iulie -
Teorii și metode de cercetare în științele comunicării (10 locuri buget)

18 iulie -
Producție multimedia și audio-video (18 locuri buget)

18-19 iulie -
Campanii de comunicare în publicitate și relații publice (18 locuri buget)

19 iulie -
Jurnalism tematic (18 locuri buget)

20 iulie -
Jurnalism politic (18 locuri buget)

20 iulie -
Comunicare și resurse umane (18 locuri buget)

20 iulie -
Managementul instituțiilor mass media (18 locuri buget)


29 iulie > data limită de afișare

Taxa de înscriere
O taxă fixă de 150 lei pentru admiterea la una sau mai multe specializări.

 
SESIUNEA din SEPTEMBRIE
3-11 septembrie > înscrierea candidaților
14-19 septembrie > perioada de examinare
23 septembrie > data limită de afișare


Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării (FJSC) organizează în iulie 2016 admitere la următoarele programe de master de doi ani, învățământ cu frecvență (IF) și învățământ cu frecvență redusă, acreditate, conform Hotărârii de Guvern 595/2015:

Campanii de comunicare în publicitate și relații publice - IF

75 de locuri (buget și taxă) *

Comunicare și resurse umane (nume anterior "Comunicare corporativă") - IF

75 de locuri (buget și taxă) *

Comunicare și resurse umane (nume anterior "Comunicare corporativă") - IFR

50 de locuri (taxă)

Jurnalism politic - IF

50 de locuri (buget și taxă) *

Jurnalism tematic - IF

50 de locuri (buget și taxă) *

Jurnalism tematic - IFR

50 de locuri (taxă)

Managementul instituțiilor mass-media - IF

75 de locuri (buget și taxă) *

Médias, développement, société (en français) - IF

50 de locuri (buget și taxă) *

Media, public communication and globalization (in English) - IF

75 de locuri (buget și taxă) *

Producție multimedia și audio-video - IF

75 de locuri (buget și taxă) *

Teorii și metode de cercetare în științele comunicării - IF

50 de locuri (buget și taxă) *

Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI) - IF

Vezi site-ul Facultății de IstoriePentru detalii legate de programul de master, despre tipul de specializare și despre examenul de admitere, faceți click pe numele programului dorit.
Locurile nedistribuite în sesiunea din iulie 2016 pot fi scoase la concurs, din nou, în sesiunea din septembrie 2016.

În atașament se află lista cu repartizarea locurilor la buget (UB) și cu numărul de locuri repartizate Facultății de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării.

Diplomele de licență eliberate de FJSC, prin sistemul de credite transferabile, sunt recunoscute în Uniunea Europeană.

* Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării și Universitatea din București oferă un sistem complex de burse și facilități, în funcție de resursele existente și de legislația în vigoare:

  • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, anuale – în funcție de rezultatele academice – pentru cel puțin o treime dintre locurile disponibile la învățământul cu frecvență;
  • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, integrale (pentru cei trei ani de licență) – în funcție de media la admitere – pentru candidații de etnie rroma;
  • burse Erasmus, de un semestru, la universitățile partenere din Uniunea Europeană și din Turcia;
  • burse de merit – în funcție de rezultatele academice;
  • burse de studiu – în funcție de rezultatele academice;
  • cazare la căminele Universității din București, la un preț moderat (în limita locurilor alocate facultății, în funcție de rezultatele academice și/sau situația socială a studentului)
  • facilități pentru transportul în comun.
Ċ
Webmaster FJSC,
Jun 7, 2016, 12:00 PM