SPARTA Research Center

Centrul de Cercetare a Rolului Comunicării de Masă la Dezvoltarea Spaţiului Public, de Analiză a Receptării şi a Tehnologiilor Avansate – SPARTA, a fost înfiinţat în 17.02.2009.
Directorul SPARTA este prof. univ. dr. Mihai Coman.
Prin intermediul SPARTA se derulează proiectele cu finanţare naţională şi internaţională ale Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.
Rezultatele acestor proiecte se concretizează prin participări la conferinţe naţionale şi internaţionale (cu finanţare din granturi internaţionale, cu finanţare din partea facultăţii şi din partea universităţii), prin cărţi şi capitole de carte la edituri naţionale şi internaţionale, prin articole ISI sau BDI, în reviste peer-review.


FJSC/ SPARTA - Research areas

MEDIA AND PUBLIC SPACE


ORGANIZATIONS AND PUBLIC COMMUNICATION


JOURNALISM AND NEW TECHNOLOGIESResearch FJSC/ SPARTA 2016


Research FJSC/ SPARTA 2015

Ċ
Webmaster FJSC,
Apr 13, 2016, 1:04 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
Apr 13, 2016, 1:05 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
Apr 13, 2016, 1:05 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
Jan 17, 2017, 1:04 AM