Lector univ. dr. Rodica Melinda ȘUȚU
Departamentul de Jurnalism, FJSC
Doctor în Științele Comunicării (2015), FJSC, Universitatea din București, cu teza Impactul convergenței media. Redacția de de știri și jurnaliștii într-un mediu în continuă transformare. Cercetare realizată la University of Florida, SUA, cu bursă Fulbright.
Master cu Distincție în Jurnalism Internațional (2006), University of Westminster, Londra, cu bursă Chevening acordată de statul britanic.
Diplomă post-universitară de Relații Publice, FJSC, Universitatea din București (2002)
Școala BBC de Radio și Televiziune (1999), Licență în Jurnalism, FJSC, Universitatea din București (1999)

E-mail: rodica.sutu@fjsc.ro
Program de consultaţii: Joi, 16-18, sala 610, Leu (cu programare pe email)

Interese de cercetare şi de predare 
Televiziunea digitală, Tehnici de lucru în audiovizual, Jurnalismul Convergent, Influența noilor tehnologii asupra practicilor, valorilor și identității jurnaliștilor

Publicaţii importante (ultimii cinci ani)

Șuțu, M.R  (2016). Digital communication versus traditional tools. Theoretical trends in the study of the new technologies in journalism. Styles of Communication, (8)1, 55-70, http://stylesofcomm.fjsc.unibuc.ro/

Șuțu, M.R  (2015). Fără granițe. Efectele digitalizării în redacția de știri. București: Editura Universității Bucureșt, http://editura-unibuc.ro/en/magazin/fara-granite-efectele-digitalizarii-in-redactiile-de-stiri/

Șuțu, M.R (2015). The influence of new technologies on journalism practice. Romanian Journal of Journalism and Communication,(10)2, 25-32

Șuțu, M.R (2013). Convergent Journalism. În R. Boicu (Ed.), Media, Public Communication and Globalization (pp. 101-113). București: Editura Universității București, http://editura-unibuc.ro/en/magazin/media-public-communication-globalization/

Șuțu, M.R. (2013). Roles and values of qualitative methodology in communication studies: application on media convergence research. Communication and Marketing Journal, 4(7), 21–46, http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1095471

Șuțu, M.R (2013). The Transition from analogue to digital television in Europe. Challenges and  difficulties for Romania. Communication and Marketing Journal, 4(6), 45-60, http://connection.ebscohost.com/c/articles/91920130/transition-from-analogue-digital-television-europe-challenges-difficulties-romania

Șuțu, M.R (2012). The Role of the New Technologies in the Coverage of Media Events. Case Study of the Wedding of Prince William and Catherine Middleton. Communication and Marketing Journal, 5(3), 25-39, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=69531

Șuțu, M. R.(2011).Convergence, the new way of doing journalism. Romanian Journal of Journalism and Communication,1(6), 48-53, http://search.proquest.com/openview/c69a1e365168b4332c91ad8eb70ddd2c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=636383