Prof. univ. dr. Marian Popescu
Departamentul de Jurnalism, FJSC
Profesor asociat, Școala doctorală (domeniul Teatru), Facultatea de Teatru și Televiziune, UBB, Cluj-Napoca
Doctor în Filologie (Universitatea din Bucureşti, 2000)

E-mail: marian.popescu@fjsc.ro
https://www.facebook.com/marian.popescu.1952
Blog: http://www.marianpopescu.arts.ro

Program de consultaţii semestrul I: Luni, 15.30-16.30, sala 421 (Matematică) (programare prin e-mail).

Interese de cercetare şi de predare 

Cursuri:
Licență: Prezentarea și Vorbirea în public (CRP)
Masterat: Tehnici de comunicare publică (M4+M7), Performance and Creative Communication (M9),
Școala doctorală: Științele comunicării și Performance Studies (+ M1)

Cercetare:
Vocea și Comunicarea, Performing Arts și Comunicarea, Vorbirea în public și mediile profesionale, Artele spectacolului și comunicarea digitală, Politici culturale și comunicarea instituțională, Plagiatul și sfera publică

(Mai mult despre Educație, Artele spectacolului și Comunicare, pe blogul meu: marianpopescu.arts.ro)


Publicaţii importante (ultimii cinci ani):
  • “Spectators or Participants? A Major Creative Shift in Performing Arts or a Change of Status? (Remarks on a Process)“, în Studia UBB Dramatica, vol. 60 (2015) September, no 2, pag. 233-239, ISSN 1842-2799, Cluj Napoca.
  • „Stereotipuri pe scena teatrului”, în vol. Stereotipuri feminine în cultura română, Fundația pentru o societate deschisă/RAO, București, 2015, ISBN 978-606-8516-04-2, în cadrul POSDRU/144/6.3/S/135100 (proiect „Integrarea și promovarea femeilor pe pața muncii”), pag. 45-81
  • “A Sense of Teaching. Who’s Who in Eugenio Barba’s Theatre”, în Studia UBB Dramatica  vol 59 (2014) March, no 1, pag. 151-157, ISSN 1842-2799, Cluj Napoca
  • “Performance and Stage of Public Speaking” în Media, Public Communication and Globalization, edited by Ruxandra Boicu, Editura Universității din București, 2013, pp. 113-116, ISBN 978-606-16-0201-8
  • Teatrul și Comunicarea, Marian Popescu, Editura UNITEXT, București, 2011, 248 pag., ISBN 978 973 8129 504
  • “Speaking in Public. Layers of Staging and Theatricality”, în Studia UBB Dramatica, (LVI) 2011, June 1, pag. 3 - 14, ISSN 1842-2799, Cluj-Napoca           
  • „Paradoxuri ale teoriei teatrale”, în Euphorion, Sibiu, Anul XXII, 3-4/martie-aprilie 2011.
   Referințe/Citări
     • Gheorghe STANOMIR, Die rumänische Dramatik nach 1945. Versuch eine Standortbestimmung und ästhetsichen Wertung. Kritische Interpretationen und bio/bibliographischen meterielen, Peter Lang, F/an Mein, Bern, Circencester, UK, 1979 (citare).
     • Radu G. ŢEPOSU, Istoria tragică & grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, Ed. Eminescu, 1993, pp. 186-188.
     • Performance Research, vol 1, no 2, Summer 1996, Taylor and Francis/ Routledge, 1997, ISBN 0415162092 (citări în studiul „Negative Utopia: Reflections on Theatre in Romania After Ceaucescu” de Noel Witts, pp. 35-39)
     • Derek JONES, Censorship: A World Encyclopedia, Routledge, London, 2001, p. 2048 (citare)
     • Ion Bogdan LEFTER (coord.), Scriitori români din anii’80-90. Dicţionar bio-bibliografic, vol. III, P-Z, Paralela 45, 2001, pp. 87-89
     • Marian POPA, Istoria literaturii române. De azi pe mâine, vol. II, Fundaţia Luceafărul, 2001, p. 946
     • Irina PETRAŞ, Panorama criticii literare româneşti,. Dicţionar ilustrat 1950-2000, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de ştiinţă, 2001, p.542
     • Theatre Journal, vol 54, no 3, October 2002 (pp. 525-533), referință vol „The Stage and The Carnival”, ISSN 0192-2882
     • Slavic and East European Performance: Drama, Theatre, Film, ‪Institute for Contemporary Eastern European Drama and Theatre, Volume 22, 2002, p.17, prezentare vol. “The Stage and the Carnival”
     • Colin CHAMBERS (ed.), articolul “Romania” de Richard Crane /Fanya Williams, în The Continuum Companion to Twentieth Century Theatre, Continuum, 2002, p. 656, ISBN 9780826449597
     • Aurel SASU, Dicţionarul biografic al literaturii române (M-Z), Piteşti, Paralela 45, 2006, p. 408
     • Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, P-R, 2006, p. 358-359
     • Gabrielle H. CODY, Evert SPRINCHORN, The Columbia Encyclopedia of Modern Drama, Columbia University Press, 2007, p. 1194 (citare), ISSN 9780231144247
     • George BĂDĂRĂU, Postmodernismul românesc, Institutul European, Iaşi, 2007, p. 92 (citare), ISBN 9736114686
     • Nicolae MANOLESCU, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, Paralela 45, 2008, pp. 1099, 1488 (citare)
     • Nicholas GREENE, Patrick LONERGAN, și Lilian CHAMBERS (editori), Interractions: Dublin Theatre Festival 1957-2007, Irish Theatre Diaspora Series:3, Peter Lang, 2008, p. 282
     • Dicționarul scriitorilor români de azi, Iași, Porțile Orientului, 2011
     • Florin FAIFER, “Un critic cerebral-Marian Popescu”, în Dacia literară, anul XXIV (serie nouă din 1990), nr. 116-117 (5-6), 2013, p. 129, ISSN 1220-7322


     Teme Licență

     1. Funcții și “roluri” în Vorbirea în public
     2. Comunicarea prin PPT
     3. Comunicarea și Artele spectacolului

     Teme Disertație
     1. Comunicarea verbală și Publicul
     2. Comunicarea și Teatrul
     3. Discursul politic și “scenele” sale
     4. Comunicarea creativă în mediul online
     5. Discursul politic: de la text la limbajul nonverbal
     6. Plagiatul în cercetarea științifică
     7. Comunicarea orală și mediul profesional


     Notă: aceste teme sunt simple sugestii. Contează mai mult ce vă preocupă pe voi, teme, subiecte pe care ați dori, și ca o consecință a cursurilor făcute, să le dezvoltați. Subiectele pe care le propuneți trebuie să aibe tangență cu zona mea de expertiză/competență (v. mai sus "Cercetare")

     Termen pentru acceptarea propunerilor voastre prin e-mail și discuție în cadrul programului meu de Consultații (v. mai sus): 20 noiembrie 2016.