Prof. univ. dr.
Marian PETCU

Departamentul de Antropologie culturală şi comunicare
Doctor în Sociologie, Universitatea din Bucureşti, 2000

E-mail: marian_petcu2003@yahoo.com
Consultaţii: Miercuri, 13.00-15.00, sala 627, sediul FJSC (Leu).

Interese de cercetare şi de predare 
Domenii de competenţă:
jurnalism, istoria mass media, metodologia cercetării.
Cursuri: Introducere în teoria comunicării, Istoria presei române, Metodologia cercetării în ştiinţele comunicării, Istoria publicității.

Publicaţii importante  

Cărţi de autor:
10 teme de istorie a jurnalismului, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012.
Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
Jurnalist în România - istoria unei profesii, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005.
O istorie ilustratã a publicitãţii româneşti, Editura Tritonic, Bucureşti, 2002.
Sociologia mass media, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Tipologia presei româneşti, Institutul European, Iaşi , 2000.
Puterea şi cultura - o istorie a cenzurii, Polirom, Iaşi, l999.

Volume coordonate:
Sociologia luxului, Editura Tritonic, București, 2015.
Studii și cercetări de istorie a publicității,
Editura Tritonic, București, 2015.
Dicționar enciclopedic de comunicare și termeni asociați
, Editura C.H. Beck, București, 2014.
Istoria jurnalismului din România în date – enciclopedie cronologică, Ed. Polirom, Iaşi, 2012.
Cenzura în spaţiul cultural românesc, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005.

Premii:
- Premiul “Nicolae Iorga”, conferit de Societatea de Ştiinţe Istorice din România (2013).
- Premiul naţional “Valeriu Branişte” pentru cercetarea istoriei presei, conferit de Asociaţia Română de Istorie a Presei (aprilie 2013).
- Premiul "Ioan Slavici" conferit de Universitatea de Vest "Vasile Goldiș", Arad (2015).