Prof. univ. dr. Luminiţa ROŞCA 
Departamentul de Jurnalism, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
Doctor în Filologie (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, 2002), Licenţă în Filologie (Universitatea din Bucureşti, 1977)

E-mail: roscaluminita.1@gmail.com
Program de consultaţii:
Luni, 16,00-17,00 la sediul din Leu (sala 627).

Interese de cercetare şi de predare  
Discursul media, Tehnici de redactare, Genurile presei, Producţie în presa scrisă şi online, Sfera publică

Publicaţii importante   

Cărţi de autor
Roşca, L. (2013), Building the Identity of Romanian Journalists, LAMBERT Academic Publishing.
Roşca, L. (2012) La sphère publique, la démocratisation de la vie sociale et politique et les médias en Roumanie, Bucureşti, Tritonic
Roşca, L. (2010) Formarea identităţii profesionale a jurnaliştilor (ediţia a doua), Bucureşti, Tritonic [editia I: 2000, Iaşi, Polirom]
Roşca, L. (2006) Mecanisme ale propagandei în discursul de informare. Presa anilor 1985-1995, Iaşi, Polirom
Roşca, L. (2004) Producţia textului jurnalistic, Iaşi, Polirom 

Studii in volume colective
Roşca, L. (2012), ’’La sphère publique : espace de communication national et européen’’ în Pricopie, V. (ed), Social Europe and the Media discourses, perceptions, mentalities, Bucureşti, Tritonic, pp. 165-177
Roşca, L, (2007), “Crearea unei publicaţii. Concepte fundamentale, strategii editoriale şi tehnici de lucru” în Rosca L.&Surugiu R. (coord) Producţia unei reviste. Strategii editoriale în presa specializată, Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 5-81
Roşca, L. (2007), “Mecanismele construcţiei mediatice” în Ilie Rad (coord.), Stil şi limbaj în mass-media din România, Iaşi, Polirom, pp. 299-319

Articole
Roşca L. (2014), « INTENŢIONALITATE ŞI CONŢINUT LINGVISTIC ÎN DISCURSUL MEDIATIC DIN ROMÂNIA », „L’Exploration de l’intentionnalité. Le discours idéologique dans les médias roumains” in Revista Română de sociologie, nr. 1-2/2014, Bucureşti: Editura Academiei, pp. 78-90.
Roşca L. (2013), “Institutional communication and organizational culture in Romanian public administration. A case study”, MANAGER Journal  18-2013, pp. 82-96.
Roşca L. (2013) „From the totalitarian language to the informative discourse. A Romanian media discourses analysis during the 90's”, in Revista Română de sociologie, nr. 1-2/2013, Bucureşti: Editura Academiei.
Roşca, L. (2011) “The last 20 years of Romanian journalism: practices and values. A methodological approach” in Language and Literature - European Landmarks of Identity, Nr. 8/ 2011, University of Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, pp. 388-392
Roşca, L co-autor: Pricopie, V.& Roşca, L (2011) “Transformations of Journalism in the Republic of Moldova: Discourses, Actors and Professional Identity (Metamorfoze ale jurnalismului în Republica Moldova: discursuri, actori şi identitate profesională)”, Revista Româna de Sociologie, Serie nouă, Anul XXII, Nr. 5-6, Bucureşti, pp. 481-494
Roşca, L.(2010) “Public sphere in totalitarian period. Romanian case”, Revista Română de Jurnalism şi Comunicare (The Romanian Journal of Journalism & Communication),  Nr. 3, FJSC-Universitatea din Bucureşti, Editura Ars Docendi, AFCOM.
Roşca, L. (2010) “La sphère publique roumaine: la tentation de la modernisation", Transylvanian Review, vol XIX. Supplement No.2, Worlds in Change II. Transforming East-Central Europe, published 4 times a year by the Center for Transylvanian Studies and the Romanian Academy, pp. 517-532.
Roşca, L. (2010), “The journalistic text. Theoretical background”, în Studia Universitatis Babes Bolyai Philologia, 3, Anul LV. 
L. Roşca (2008) “Practicile discursive aferente situaţiei de comunicare în presa românească a anilor ’80-‘90” în Revista romana de Jurnalism şi Comunicare, an III, No. 3, Universitatea din Bucureşti, Editura Ars Docendi, Asociaţia Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare.

Actele colocviilor

“Cuvântul Liber Magazine: Active Actor in Emerging Europeanism in Interwar Romania” (2013),
 Tradition and Reform. Social Reconstruction of Europe, Bucharest: Medimond International Proceedings, pp. 299-305, indexat ISI.
“Representational Discourse of public administration in Romania” (2013), Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty: Current paradigms in Social Sciences, Iasi: Lumen, Procedia Social and Behavioral Sciences, 92 (2013) 806-813, pp. 806-813, indexat ISI.
“Modalités discursives et narratives dans le discours d’information de la presse roumaine” (2009) in “Communautés, frontières médias”, Colloque franco-roumain en Sciences de l’Information et de la Communication, 16-ème édition juin 2009, Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 321-332.
“Strategii ale propagandei totalitare. Campania electorală din 1946” (2009) în Studii şi cercetări de istorie a presei, vol. II, An II, Junimea, Iaşi: Universitatea “ Petre Andrei” din Iaşi/Asociaţia Română de Istorie a Presei, pp. 154-164.
“Modalités discursives et formes textuelles dans le discours de la presse” (2009), Mélanges francophones, Annales de l’Université “Dunărea de Jos”, Fascicule XXIII, Numéro 3 (Vol. III / 1/ 2009), Galaţi, Roumanie, Galati University Press, pp. 28-40.

ĉ
Webmaster FJSC,
Apr 27, 2017, 3:16 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
Nov 7, 2016, 2:46 AM