Prof. univ. dr. Cristina Coman
Departamentul de Comunicare, FJSC şi Centrul de cercetare SPARTA
Doctor în Sociologie (Universitatea din Bucureşti, 2000), absolvent al Facultății de Automatică şi Calculatoare, Institutul Politehnic, Bucureşti, 1978.

E-mail: cristinacoman2004@yahoo.com
Consultaţii: Marţi, 16.30-17.30 şi joi, 16.30-17.30, secretariat Școala doctorală (corp Matematica, et. 4).

Interese de cercetare şi de predare 
Relații publice – comunicare de criză, comunicare de risc, comunicare internă, campanii și strategii de comunicare, relațiile publice și social media.

Publicaţii importante  
  • Relațiile publice: modele teoretice și studii de caz, București, Ed. Universității din București, 2009.
  • Comunicarea de criză, Iași, Polirom, 2009.
  •  ”The Image of Public Institutions and new technologies”,  in Models of/Models for Journalism and communication, București, Ars Docendi, 2010.
  •  ”La relation entre les journalistes et les professionnels des relations publiques en Roumanie” in Essaches : revue interdisciplinaire des sciences humaines et sociales, nr 2, 2010.
  •  “Social Media: Social Representations in Public Relations”(cu Horea-Mihai Bădău), in Georgeta Raţă, Gheorghe Clitan and Patricia-Luciana Runcan (eds.) Applied Social Sciences: Communication Studies, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2012 (http://www.c-s-p.org/Flyers/Applied-Social-Sciences--Communication-Studies1-4438-4340-7.htm)
  • „Brief History of Public Relations in Romania”, in Nicholas Nicholi, (ed), Public Relations,  Nicosia, The University of Nicosia Press, 2012.