Lector univ. dr. Alexandra BARDAN
Departamentul de Jurnalism, FJSC

Doctorat în Ştiinţele Informării şi Comunicării (Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, 2008), Master în Proiecte Culturale (Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, 1999), Licenţă în Arte Decorative şi Design (Academia de Artă Bucureşti, 1997).

E-mail: alexandra.bardan@fjsc.ro
Program de consultaţii semestrul I: Joi, 12.00-14.00, sala 613 (cu programare prealabilă prin e-mail).

Interese de cercetare şi de predare  
Design de presă, Fotojurnalism, Comunicare vizuală, Industrii culturale, Istorie socială şi viaţă cotidiană în România comunistă.

Publicaţii importante

CĂRŢI

 • Contributor - Dicționar enciclopedic de comunicare și termeni asociați (coord. Marian Petcu), Editura C.H. Beck, Colecția "Lexicon juridic", București, 2014.
 • Introducere în designul de presă, Ed. Tritonic, Colecţia „Comunicare/ Media”, Bucureşti, 2012, 146 p.
 • Les Industries Culturelles en Roumanie 1970-1989 – acteurs locaux, acteurs internationaux; L’ émergence et l’enjeu d’un espace public alternatif de communication, Ed. Tritonic, Bucarest, 2010, 710 p.
 • Marketing politic în România înainte şi după 1989, Ed. Tritonic, Colecţia „Comunicare/ Media”, Bucureşti, 2003, 196 p.
ARTICOLE și STUDII
 • „'Digital Literacy' în fotojurnalism: conceptualizări și direcții de analiză”, in Fotojurnalism și imagine, (ed. Ilie Rad), Ed. Tritonic, București, 2015, pp. 49-65, ISBN: 978-606-749-103-6.
 • „Luxul, în comunism. Mutații semantice în economia de penurie din România anilor ’80”, in Sociologia luxului, (ed. Marian Petcu), Ed. Tritonic, București, 2015, ISBN: 978-606-749-039-8.
 • „The Dual Model of the Digital Photojournalist: a Case Study on Romanian Photojournalism beyond the Economic Crisis”, in Journal of Media Research, vol. 8, issue 1 (21)/ 2015, pp. 19-40.
 • „Fotojurnalismul în era digitală – perspective globale și locale”, in Jurnalismul tradițional și New Media, (ed. Ilie Rad), Ed. Tritonic, București, 2013, ISBN: 978-606-8571-18-8.
 • „Médias et marché alternatif: une nouvelle lecture de l’espace public pendant la Roumanie de Ceausescu” în Revista română de Jurnalism şi Comunicare, Nr. 1/ 2012.
 • „Les pratiques culturelles des Roumains: souvenirs du vécu dans le passé communiste”, in Actes du 18e Colloque bilatéral franco-roumainen sciences de la communication, Traces, mémoires et Communication, Bucarest, 30 juin - 2 juillet 2011 .
 • Le rôle de la recherche sociale à l’époque communiste: instrument ou annexe des stratégies politiques? Le cas du Centre de Recherches pour les Problèmes de la Jeunesse", in Revista de pedagogie Nr. 58/ 2010, pp. 23-43.
 • “La propagande communiste en Roumanie”, în Les Figures du Spectateur,  Actes du Colloque, mai, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, 2004.
COMUNICĂRI
 • "Visual Representations of “Responsibility” on the “Debating Europe” Platform", comunicare prezentată la Conferinţa internațională "Understanding Transition - IV. Ways and Challenges to Responsibility", FJSC Universitatea din Bucureşti, AFCOM, 2-3 Iunie 2016.
 • (împreună cu Natalia Milewski) "Social Responsibility among Young Adults: Mapping Attitudes and Values with an Unframed Survey", comunicare prezentată la Conferinţa internațională "Understanding Transition - IV. Ways and Challenges to Responsibility", FJSC Universitatea din Bucureşti, AFCOM, 2-3 Iunie 2016.
 • (împreună cu Natalia Milewski) "O „nostalgie deplasată”: perioada comunistă în reprezentarea generațiilor născute după 1989", comunicare prezentată la a Șasea Conferinţă Naţională „Comunismul Românesc”, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în parteneriat cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, 24-25 martie 2016.
 • „Marketing Communist Nostalgia: a Case Study on Contemporary Festive Events", comunicare prezentată la Conferinţa internațională "Qualitative Research in Communication", National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania, 23-25 Septembrie 2015.
 • "Communist Nostalgia in Romania: Branding the Heritage", comunicare prezentată la Conferinţa internațională "Communist Nostalgia", University of Glasgow, 11-12 Septembrie 2015.
 • „Digital Literacy in Romanian Photojournalism: Opportunities and Challenges", comunicare prezentată la Conferinţa internațională "Understanding Transition - III. Technique and technology in social and intercultural practices", FJSC, Universitatea din Bucureşti, AFCOM, 1-3 Iulie 2015
 • „Secretul lui Polichinelle din presa cotidiană comunistă: evoluția pieței alternative de produse culturale din perspectiva anunțurilor de mica publicitate în România Liberă”, comunicare prezentată la Conferinţa internațională „Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism”, Institute for the Investigation of Communist Crimes and Memory of the Romanian Exile (IICCMER) and Memoria Cultural Foundation, Bucharest, November 20-21st, 2014.
 • „De l’hypertexte au « hyper-produit » : quelques réflexions sur les mutations du design Web”, comunicare prezentată la Conferinţa internatională "Intersections : Construction des savoirs en information-communication dans l’espace francophone", 2e Conférence internationale francophone en sciences de l’information et de la communication, 20e édition du Colloque franco-roumain en information-communication, 30-31 octobre et 1er novembre 2014, Université de Bucarest.
 • „Freelance Photojournalism in Romania: a change of model?” comunicare prezentată la Conferinţa internatională „Media and Communication in and after the Global Capitalist Crisis: Renewal, Reform or Revolution?”, ESA RN18 Mid-Term Conference 2014, University of Bucharest, Romania, October 17-18, 2014.
 • „Histoire orale et narration dans l’étude du communisme roumain”, comunicare prezentată la Conferinţa internatională „Les Sciences sociales et la société. La Narration comme modèle explicatif dans les sciences sociales”, CEREFREA de l'Université de Bucarest en collaboration avec l'Université Lumière Lyon 2, 18 - 20 septembre 2014, Bucarest.
 • „Standards professionnels et intérêt public dans la communauté des photojournalistes roumains”, comunicare prezentată la Conferinţa internatională “Understanding Transition - II. Communication and public interest”, FJSC – Universitatea din Bucureşti, AFCOM, 16-17 Mai 2014.
 • Les photojournalistes: une espèce en voie de disparition en Roumanie?", comunicare prezentată la Conferinţa internatională “Understanding Transition. Austerity, Communication and the Media”, FJSC – Universitatea din Bucureşti, AFCOM, IC Université Lumière Lyon 2, 24-25 Mai 2013.
 • Sursele orale în studiul comunismului românesc: metode, instrumente şi limite", comunicare prezentată la Conferinţa „Arhivele Memoriei. Comunismul românesc din perspectiva istoriei orale”, Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, împreună cu Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii – Centrul de Istorie Orală (CIO-CNSAS), 23 octombrie 2013.