Anunțuri‎ > ‎

Teste intermediare


Deontologie – Test intermediar anul II, zi

posted Apr 8, 2013, 5:50 AM by Webmaster FJSC

Luni, 22 aprilie, studenţii anului II, zi, vor da testul intermediar la cursul de Deontologie după următorul program:

Grupele de jurnalism: 15.00- 15.30
Grupele publicitate de relaţii publice: 15.30-16.00


Testul este grilă. Studenţii sunt rugaţi să aibă asupra lui un act de identitate (carnet de student, CI) şi un instrument de scris. Utilizarea mijloacelor electronice sau a materialelor scrise, în timpul testului, este considerată încercare de fraudă.


Bibliografie pentru toate specializările

Codul deontologic al jurnaliștilor, http://www.organizatiimedia.ro/index.php?p=3
Codul de practică în publicitate, www.rac.ro
Codul de Practica Profesională al ARRP, www.arrp.ro.

Runcan, Miruna, 2002, A patra putere, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, pp.  72-178.
Christians, GC et alii, 2001, Etica mass-media, Polirom, Iaşi, pp. 128-163, 216-225.

ISMM – Test intermediar anul I, zi

posted Apr 3, 2013, 8:37 AM by Webmaster FJSC

Marţi, 16 aprilie, studenţii anului I, zi, vor da testul intermediar la cursul de Introducere în sistemul mass-media după următorul program:

Grupele de jurnalism: 11.00- 11.30
Grupele publicitate de relaţii publice: 11.30-12.00

Testul este grilă. Studenţii sunt rugaţi să aibă asupra lui un act de identitate (carnet de student, CI) şi un instrument de scris. Utilizarea mijloacelor electronice sau a materialelor scrise, în timpul testului, este considerată încercare de fraudă.


Bibliografie:

Dimensiunea economică a sistemului mass media.
Coman, Mihai (2007), Introducere în sistemul mass media, ed. III, Iaşi: Polirom, pp. 43-74.

Industriile culturale şi comunicarea de masă.
Coman, Mihai (2007), Introducere în sistemul mass media, ed. III, Iaşi: Polirom, pp. 75-93.

Modele normative - Cele 4 "teorii" despre presă.
Coman, Mihai (2007), Introducere în sistemul mass media, ed. III, Iaşi: Polirom, pp. 127-147.

Alături de
N. Toussaint-Desmoulins, 2001, "Dimensiunea economică a mass media; Gestionarea mass media", în CJ Bertrand (coord), Introducere în presa scrisă şi vorbită, Iaşi, Polirom, pp. 133-146

B. Miège, Societatea cucerită de comunicare, Polirom, Iași, 2000, din cap. Industriile culturale, pp. 105-117

WJ Severin, JW Tankard (2004), Perspective asupra teoriilor comunicării de masă (traducere a Communication Theories, NY, Longman, 1992,), din cap. Mass media în societatea modernă pp. 321-329.

Conf. univ. dr. Raluca Radu

1-2 of 2