Deontologie - bibliografie examen, anul II, zi, toate specializările

posted Jun 3, 2013, 3:21 AM by Webmaster FJSC
Codul deontologic al jurnaliștilor, http://www.organizatiimedia.ro/index.php?p=3

Codul de practică în publicitate, www.rac.ro

Codul de Practica Profesională al ARRP, www.arrp.ro.

Runcan, Miruna, 2002, A patra putere, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, pp.  72-213, 263-306.

Christians, GC et alii, 2001, Etica mass-media, Polirom, Iaşi, pp. 128-163, 216-225.