Deontologie – Test intermediar anul II, zi

posted Mar 20, 2014, 4:05 AM by Webmaster FJSC
Miercuri, 2 aprilie, studenţii anului II, zi, vor da testul intermediar la cursul de Deontologie după următorul program:

Grupele de jurnalism: 9.00- 9.30

Grupele de publicitate și de relaţii publice: 9.30-10.00

Testul este grilă. Studenţii sunt rugaţi să aibă asupra lui un act de identitate (carnet de student, CI) şi un instrument de scris. Utilizarea mijloacelor electronice sau a materialelor scrise, în timpul testului, este considerată încercare de fraudă.

Bibliografie pentru toate specializările
Codul deontologic unic al jurnaliștilor, http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2009-10-25-6353156-0-codul-deontologic-unic.pdf, art 5-8, 14-16
Codul de practică în publicitate, www.rac.ro, art 1-10.
Codul de practică în relații publice, http://www.ipra.org/about/ipra-codes, art. 1-10
MediaAct – Best practice guidebook, http://www.mediaact.eu/fileadmin/user_upload/Guidebook/Best_Practice_Guidebook_new.pdf, p. 3-11
Stanomir, Ioan (2009), "Libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie: drepturi şi responsabilităţi ale jurnaliştilor", în Coman, Mihai, coord., Manualul de jurnalism, Polirom, Iaşi, pp. 72-106.