Cursuri facultative - Anul universitar 2013-2014 (IF)

posted Oct 3, 2013, 11:00 AM by Webmaster FJSC
Cursuri facultative - Anul universitar 2013-2014 (IF)

*Notă: prezentarea cursurilor facultative este în curs de actualizare.
Disciplina

Semestrul

 

Credite

 

Forme de evaluare

Mass-media, egalitatea de şanse şi discriminarea  

Semestrul II

2

Verificare

Grafica publicitara

Semestrul II

2

Verificare

Dictie

Semestrul I si II

2

Verificare

Brandingul personal

Semestrul II

2

Verificare

New media, populism si cultura civica

Semestrul II

2

Verificare

Data journalism

Semestrul I

2

Verificare

Media literacy

Semestrul I

2

Verificare

Comportamentul consumatorului de media

Semestrul I

2

Verificare

Jurnalism si artele spectacolului

semestrul I

2

Verificare

Creative Writing

semestrul II

2

Verificare

Story telling in publicitate

semestrul II

2

Verificare

Semiotica gastronomiei

semestrul I

2

Verificare

Relatii publice pentru sanatate

Semestrul II

2

Verificare

Publicitate, moda, semiotica

semestrul II

2

Verificare

Educatie fizica

Sem I si II

2

Verificare


Jurnalism şi Artele Spectacolului
Semestrul I

Obiective:
- cunoașterea noțiunilor lor de bază pentru înțelegerea ideii de spectacol;
- determinarea caracteristicilor comunicării prin spectacol.

Competențe specifice:
- observarea spectacolului prin concentrare asupra relațiilor între text-interpret-personaj și „mesaj”;
- aprecierea tehnică a unui spectacol;
- redactarea unui text scris despre un spectacol, adaptat suportului mediatic;
- realizarea unui produs jurnalistic dedicat sferei artelor spectacolului.

Titular curs: Prof. univ. dr. Marian Popescu
E-mail: marian.popescu@fjsc.ro

Cursul implică și participare la spectacole de teatru și vizionare acasă a unor emisiuni tv.


*****************************************************************************************

Comportamentul consumatorului de media
Semestrul I

Obiectivele disciplinei:

Cursul îşi propune să îmbine elemente teoretice şi practice circumscrise problematicii receptării şi consumului de mass-media, astfel încât:
a)    Să identifice fundamentele teoretice din interiorul ariilor ştiinţifice (psihologie, sociologie, psihologie socială, antropologie, ştiinţele comunicării etc.) în măsură să descrie şi să prezinte fenomenele şi procesele asociate definirii generale şi caracteristicilor comportamentului de consum media;
b)    Să prezinte caracteristicile psiho-sociologice semnificative care definesc publicul românesc;
c)    Să prezinte reperele informaţionale concrete ale consumului de media în România (rapoarte, studii, cercetări, statistici).
d)    Să ofere o perspectivă de ansamblu, teoretic şi practic, asupra comportamentui de consum de media din România la nivelul anului 2013.

Resurse de cunoaştere obţinute în contextul parcurgerii cursului:
•    Prelegeri curs (tematica), silabus, listă bibligrafică exhaustivă, antologie texte fundamentale din  bibliografie (pdf).

Titular curs: Asist. univ. dr. Mădălina Bălăşescu
E-mail: madalina.balasescu@fjsc.ro*****************************************************************************************

Semiotica gastronomiei
Perspective interdisciplinare (sociologie, antropologie, semiotică, comunicare) în studiul gastronomiei și alimentației
Semestrul I

Prezentare generală a cursului
Cursul propune evaluarea relațiilor dintre alimentație, cultură și societate, altfel spus gastronomia într-o perspectivă interdisciplinară (sociologie, antropologie, comunicare, semiotică).
Cadrul de cercetare propus permite explorarea preferințelor alimentare (gust/gusturi) din perspectiva culturală, socială și individuală. Explicăm noțiuni cum sunt sociabilitate, comensalitate, convivialitate – concepte definitorii pentru gastronomie.
Câteva dintre întrebările care animă cursul nostru sunt : Ce e, de fapt, gastronomia ? Cum poate fi ea studiată ? Ce perspective de cercetare oferă antropologia, sociologia, comunicarea și semiotica în studiul gastronomiei? De ce ținem diete ? De ce ne uităm la emisiuni culinare ? Cine sunt bloggerii culinari ?
De la terenul agricol la farfurie – ne interesează ce punem pe masă și explică ce înseamnă sisteme alimentare – tradiționale și moderne.Vom explica legătura între gust și cultură si stilurile de viata moderne /post -/hipermoderne. Cursul explorează fenomene alimentare si gastronomice de la food-safety, food-waste, diete, la fooding, slow-food, slow-cooking, social gardening etc.În central acestor discuții păstrăm totdeauna raportarea la identitate.
În explorarea modeleloralimentare prezentăm culturile culinare europene și nu numai (vom folosi exemple din bucataria și riturile indiene). Vom vorbi despre civilizație, maniere de masă și nașterea unei culturi a gustului, în Europa. Pentru că tot vorbim despre “manieres de table”, mai au bunele maniere relevanță în perioada în care trăim?
Propunem un popas mai lung în « țara gastronomiei », Franța, ca să înțelegem cum ia naștere « modelul gastronomic francez », care e fascinatia acestui model și cum a influențat România. Aici prezentăm o istorie socio-culturală a restaurantului, de la simbol al modernității la loc hipermodern. Lecturăm cu atenție Fiziologia gustului (1826), a lui Brillat-Savarin și explicăm de ce e considerată opera fondatoare pentru noile cercetări asupra gastronomiei…Nu-i uităm nici pe Grimod de La Reynière, primul gastronom modern, sau pe Escoffier, pentru că ne interesează ce înseamnă ceea ce numim arta culinară și arta mesei
Vom explora apoi bucătăria româneasca, cu rituri, ritualuri, practici legate de sacru și alimente identitare, în devenirea lor istorică și în manifestările actuale. Bucătăria țăraneasca și cea boierească, pe cea de acasă și pe cea din oraș – ne ajută cărți de bucate, meniuri, documente de arhivă. Vorbim aici despre încercările de definire ale bucătăriei românesti, despre patrimonializare și naționalism culinar-gastronomic.
Vom vorbi și despre sistemul gastronomic profesionist care se construiește încet-încet în România, cu noile meserii și instituțiile care-l alcătuiesc. Prezentarea noastră se va focaliza pe unii dintre actorii cei mai importanți ai acestui sistem: bucătarii.
Daca mai e timp, vom vorbi despre imaginea și imaginarul gustului în publicitate și despre fenomenul de mediatizare a gastronomiei.

Scopuri si obiective ale cursului
Scopul cursului nostru estes a ofere studentilor oportunitatea de a:
- Intelege dimensiunile sociale si culturale ale alimentatiei si gastronomiei ;
- Explica principalele directii de cercetare in alimentatie ;
- Reconsidera actul « obisnuit » de a manca, pentru a vedea implicatiile culturale si sociale ale alegerilor si obisnuintelor noastre.

Metode si tehnici de predare
1. Cursuri teoretice.
2. Seminarii.
3. Cursul este « condimentat » de invitați, personalitati culturale sau mediatice reprezentative pentru domeniul gastronomiei românești : maeștri bucătari, critici de vin, etc.

Teme curs
Curs 1. Alimentatie, gastronomie si societate.
Curs 2. Sisteme alimentare traditionale si moderne.
Curs 3. Modele alimentare. Civilizatie, bune maniere, apetit
Curs 4. Cultura si gastronomie
Curs 5. Modernitate si gastronomie
Curs 6. Gastronomia romaneasca : hipermodernitate, patrimonializare si nationalism
Curs 7. Gastronomie si spatiu urban hipermodern
Curs 8. Stiluri de viata, alimentatie si gastronomie
Curs 9. Consumerism si industrializare alimentara vs dezvoltare durabila si gastronomie (slow food)
Curs 10. Bucataria mediatica

Titular curs: Dr. Angelica Helena Marinescu
E-mail: angelica.marinescu@cerefrea.eu

*Studenţii sunt invitaţi sa o contacteze pe dna directoare de departament prof. unv. dr. Daniela Frumuşani pentru a-şi manifesta opţiunea. danifrumusani@yahoo.com
Cursul va începe la data de 25 octombrie, doamna profesoara Marinescu fiind acum într-o călătorie de studii în India.*****************************************************************************************

Storytelling
Semestrul I

Descrierea cursului:
Cursul își propune analiza structurilor narative dintr-o reclamă, fie TV, fie print, dar ṣi din texte jurnalistice actuale. Acest lucru presupune discutarea cȃtorva aspecte din domeniul narativitǎții, atȃt la nivel teoretic, dar și practic. Structura cursului include urmǎtoarele teme:
1.    Avantajele storytellingului
2.    Ce este o narațiune?
3.    Naratorul verbal și cel cinematic
4.    Importanța personajului
5.    Tehnici narrative
6.    Formate ale reclamei narrative
7.    Temporalitate și spațialitate în narațiune
8.    Structuri arhetipale în narațiunea contemporanǎ
9.    Mitul eroului în narațiunea publicitarǎ și în presa scrisǎ
10.    Mitul magicianului în publicitate
11.    Basmul în contemporaneitate
12.    Cum se scrie/spune o narațiune în contemporaneitate?

Obiective:
•    Analiza unor narațiuni publicitare și din presa scrisǎ prin identificarea unor concepte specifice, precum: naratorul, personajul, tehnici narrative, fomate ale reclamei, structure arhetipale;
•    Ilustrarea legǎturii dintre narațiune și antropologie prin recunoașterea unor structuri arhetipale; 

Competențe specifice:
•    Sǎ selecteze narațiuni din medii diferite, publicitate și presǎ, pe baza identificǎrii unor tehnici specific (ritm narativ, temporalitate, narațiune etc).
•    Sǎ creeze narațiuni pe teme date și în funcție de un brief de creație sau de un titlu pentru un articol dat.

Titular curs: lector univ. dr. Mǎdǎlina Buga-Moraru
E-mail: madalina.moraru@fjsc.ro


*****************************************************************************************

New media, populism şi cultura civică
Semestrul II

Obiectivele disciplinei:

  • Utilizarea social media de către viitorul spcialist în comunicare publică
  • Utilizarea social media de către viitorul specialist în managementul reputației și al imaginii online a actorilor comerciali si politici
  • Comunicarea 2.0 pentru managementul relației cu presa tradițională și cu presa online
  • Utilizarea social media pentru campanii civice, de social responsability, de mobilizare sau de relatii publice
  • Analiza a ceea ce aduce nou revoluția social media (Facebook și Twitter) în comunicarea politică și socială

Descriere metode:
Autorul cursului foloseste analizele efectuate asupra campaniilor online din România din 2004, 2009, 2012, SUA 2008, 2012 și studiile despre mobilizarea online a protestatarilor care au participat la mișcările de stradă din ianuarie 2012/Ocuppy Movement/Arab Spring şi Uniţi Salvăm Roşia Montana 2013. 

Titulat curs: Lect. univ. dr. Antonio Momoc
Bursier al Ohio University, E.W. Scripps School of Communication in "New media and Journalism" (2013)
Bursă POSDRU cu o teză post-doctorală despre "New media în campanii electorale" (Universitatea din Bucuresti si LUISS Universita Guido Carli din Roma) (2010-2013)
E-mail: antonio.momoc@fjsc.ro

*****************************************************************************************

Grafic
ǎ publicitarǎ
Semestrul II

Descrierea cursului:
Se bazeazǎ pe dobȃndirea unor competențe de lucru cu Adobe Photoshop în vederea realizǎrii unor reclame de tip print, outdoor, postere prin respectarea unor reguli vizuale și estetice. Este un curs practic, care folosește însǎ informații din domeniul publicitǎții precum: target, produs, layout, poziționare. 

Obiective specifice:
- construirea unei reclame print, prin utilizarea instrumentelor vizuale propuse de Photoshop;
- studiul campaniilor unor branduri spre a propune variații ale reprezentǎrii lor vizuale;

Competențe specifice:
La sfȃrșit, studenții trebuie sǎ fie capabili:
 -Sǎ creeze mai multe reclame de tip print, prin respectarea unor criterii date și raportarea la poziționarea și imaginea unui brand cunoscut.

Titular curs: lector univ. dr. Mǎdǎlina Buga-Moraru
E-mail: madalina.moraru@fjsc.ro


*****************************************************************************************

Mod
ǎ , publicitate, semioticǎ
Semestrul II

Descrierea cursului:

Cursul isi propune sa aduca in prim plan o tema stiintifica actuala, si anume universul modei. Astazi, moda ca fenomen este strans corelata cu domenii ca semiotica, publicitatea, sociologia sau antropologia. Cursul evidentiaza aspecte teoretice cu privire la perspectiva istorica a evolutiei modei, precum si mecanismele de propagare a fenomenului la nivel social de-a lungul timpului.

Obiective specifice:
Cursul este util studentilor indiferent de specializare (jurnalism, relatii publice, publicitate), universul modei fiind o arie de studiu conexa tuturor specializarilor din domeniul stiintelor comunicarii. Studiul domeniului modei poate aduce studentii mai aproape de cunoasterea mecanismelor aflate la baza consumului, a modalitatilor prin care sunt promovate aceste mecanisme, a constructiei identitare pe baze simbolice prin intermediul obiectelor vestimentare (si nu numai), si nu in ultimul rand, a unor tendinte actuale existente in domeniul modei. De asemenea, intelegerea fenomenului modei poate face legatura intre comunicare, identitate si stil de viata (lifestyle).

Conţinut
1. Prezentarea cursului.Syllabus.Bibliografie.Evaluare
2. Definirea modei si a universului modei
3. Perspectiva istorica a fenomenului modei (1850 – 1900)
4. Perspectiva istorica a fenomenului modei (1900 – 1960)
5. Perspectiva istorica a fenomenului modei (1960 – prezent)
6. Moda - simbolism, semiotica
7. Moda ca limbaj
8. Moda – consum si publicitate
9. Moda - identitate, teorii sociologice
10. Moda si democratizarea societatii
11. Mutatii de gen in moda contemporana
12. Corpul de consum
13. Evaluarea cursului. Pregătirea examenului.

Titular curs: dr. Dan Podaru