Convocare Comisie Cazare

posted Sep 15, 2016, 9:13 PM by Webmaster FJSC
Comisia de cazare este convocată luni, 19 septembrie, ora 13.00, la sediul FJSC (clădirea Leu), pentru a demara procesul de atribuire a locurilor care revin FJSC în căminele UB.
Comisia este alcătuită din lect. univ. Valentin Vîlcu, lect. univ. Aurelia Vasile, drd. Oscar Stănciulescu, student Oancea Andreea, an I, administrator Mihaela Petrescu,
secretar Dună Lucia, studenții care se înscriu voluntar, la momentul intrunirii comisiei.