Convocare Comisie Cazare

posted Sep 12, 2015, 12:53 AM by Webmaster FJSC
Marți, 15 septembrie, de la ora 11, se convoacă membri Comieie de Cazare la sediul FJSC (Complex Leu), camera 611. Conform metodologiei UB, art. 6, Comisia de cazare a facultăţii este formată din:
1. Decanul sau Prodecanul cu probleme sociale studenţeşti;
2. Secretarul Şef al facultăţii;
3. Reprezentantul/reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii;
4. Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii.
 
De asemenea, sunt chemați studenții și masteranzii care s-au oferit să ajute voluntar comisia de cazare. Lucrările Comisiei sunt publice.
Comisia va analiza dosarele sociale. Estimăm ca dată a ședinței de repartizare în cămine  marți, 22 septembrie. Data va fi anunțată pe site și la avizier.