CONCURS DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

posted Nov 9, 2015, 9:27 PM by Webmaster FJSC

Pentru anul academic 2015-2016, Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării i s-a acordat un număr de 9 mobilități pentru cadre didactice in programul Erasmus.

Cadrele didactice (angajate cu contract de muncă în UB pentru activități de predare) interesate să beneficieze de o mobilitate Erasmus sunt rugate să depună un dosar de candidatură la secretariatul FJSC, la dna Dorina Arambașa, în perioada 10-20 noiembrie, între orele 10 și 15. Dosarele vor primi numere de înregistrare.

Dosarul trebuie să cuprindă un CV actualizat, menționarea participării la activitățile din Programul Erasmus al FJSC (inițiere de acorduri bilaterale, consiliere de studenți, participare la selecția studenților etc.), un plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate, o copie după cartea de identitate și precizarea universității alese pentru efectuarea mobilității.

Deplasările pot avea loc cel târziu pană la data de 30 iunie 2016.

În tabelul atașat vedeți destinațiile valabile în anul universitar 2015-2016, precum și sumele forfetare (in euro) acordate pentru transportul internațional, conform distanței.

Baremele „per diem” pentru țările de destinație, transmise de ANPCDEFP, sunt următoarele: 160 EURO pentru Suedia, 140 EURO pentru Belgia, Cehia, Grecia, Franța, Italia, Cipru, Polonia, Finlanda, Turcia, 120 EURO pentru Germania, Spania, Portugalia.

Stagiul de predare va fi finanțat din fonduri Erasmus pentru maximum 5 zile, din care 3 zile de activități de predare (minimum 8 ore de predare) și 2 zile pentru transport. Finanțarea Erasmus reprezintă o sumă forfetară compusă din suma „per diem” și suma pentru transportul internațional în funcție de distanță.

Pentru anul universitar 2015-2016 sunt permise mobilitățile cadrelor didactice in cadrul Erasmus „grant zero”, cu respectarea drepturilor și a obligațiilor statutului Erasmus, mai puțin finanțarea.

Ĉ
Webmaster FJSC,
Nov 9, 2015, 9:27 PM