Concurs de proiecte "150 de ani de existență a Senatului României"

posted Oct 14, 2013, 10:13 AM by Webmaster FJSC
Președintele Senatului României, Crin Antonescu, anunţă, în perspectiva aniversării, în 2014, a 150 de ani de existenţă a Senatului, că prestigioasa instituție va organiza o serie de evenimente de înaltă ţinută. De asemenea, cu acest prilej, Președintele Senatului României lansează o invitație celor tineri, cunoscuți pentru vitalitatea, creativitatea, spontaneitatea, ambiţia, spiritul de competiţie şi interesul pentru a răspunde celor mai diverse provocări, de a participa la concursul lansat pe pagina sa de Facebook.
Este vorba despre un concurs de proiecte care să includă idei originale pentru logo şi pentru organizarea şi desfăşurarea unei serii de evenimente derulate pe parcursul anului viitor. Un juriu format din persoane implicate în organizarea şi desfăşurarea evenimentului precum şi din specialişti în domeniu va studia toate proiectele şi le va selecta pe cele mai bune.

Pentru câştigători sunt pregătite următoarele premii :
Premiul I – o stagiatură de două săptămâni la Cabinetul Preşedintelui Senatului, pe poziţia de consilier personal ;
Premiul al II-lea – O zi alături de preşedintele Senatului României ;
Premiul al III-lea – O invitaţie pentru două persoane la Concertul de gală care va încheia momentele aniversare.


Regulamentul concursului privind alegerea proiectului pentru organizarea evenimentului intitulat ,,150 de ani de la înfiinţarea Senatul României”

I. Organizator
Senatul României organizează, în perioada 7 octombrie 2013 – 7 noiembrie 2013, un concurs de proiecte privind marcarea evenimentului ,,150 de ani de la înfiinţarea Senatului Românei”.

II. Participanţi
Participarea la concurs este deschisă tuturor persoanelor interesate: firme specializate în comunicare, în media sau în alte domenii conexe, specialişti în PR, în arte plastice, grafică şi design, studenţi etc.

III. Cerinţe

Proiectul trebuie să conţină un set de acţiuni/ evenimente prin care se va sărbători acest moment aniversar pe parcursul anului 2014. Logo-ul trebuie să exprime o interpretare grafică a importanţei Senatului României ca instituţie fundamentală a României moderne, a valorilor reprezentate de această
instituţie.
Logo-ul trebuie să conţină obligatoriu următoarele elemente:
- sintagma ,,150 de ani” şi denumirea ,,Senatul României”
- stema instituţiei
Logo-ul trebuie să aibă un caracter adaptabil tuturor mijloacelor de comunicare, suporturi sau dimensiunilor acestora. Logo-ul va fi făcut atât în variantă color cât şi în variantă monocromă.

IV. Înscrierea

Concurenţii vor transmite proiectele online, pe adresa de e-mail concurs150ani@senat.ro, într-un fişier care să conţină următoarele elemente:
- o prezentare de 2000 de semne a proiectului propus;
- tipurile de acţiuni şi evenimente care trebuie organizate pentru marcarea momentului aniversar;
- perioade de desfăşurare a acţiunilor propuse;
- modalităţile şi instrumentele de comunicare folosite pentru promovarea acţiunilor şi evenimentelor propuse;
- propunerea de logo (varianta monocromă şi variantă color);
- propunere dimensiuni logo.

Concurenţii vor transmite în acelaşi e-mail datele personale, respectiv: nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail, specializarea).
Termenul limită de depunere a înscrierilor este joi, 7 noiembrie a.c., orele 16.00.
E-mail-urile transmise după data şi ora menţionate nu vor fi luate în consideraţie.

V. Selecţia proiectului câştigător
Proiectul câştigător va fi desemnat astfel:
Juriul format din 10 persoane din cadrul Senatului României implicate în organizarea şi desfăşurarea evenimentului şi specialişti în domeniile relevante va studia proiectele înscrise în concurs şi va selecta pe cele trei câştigătoare.

VI. Criterii de selecţie
Criteriile se selecţie a proiectelor sunt următoarele:
- Respectarea cerinţelor de la punctele III şi IV
- Originalitatea
- Reprezentativitatea pentru evenimentul menţionat
- Adaptabilitatea ideilor la diverse mijloace de comunicare

VII. Premii
Premiile oferite sunt:
Premiul I – o stagiatură de două săptămâni la Cabinetul Preşedintelui Senatului, pe poziţia de consilier personal ;
Premiul al II-lea – O zi cu preşedintele Senatului României ;
Premiul al III-lea – O invitaţie pentru două persoane la Concertul de gală pe care-l vom organiza pe parcursul anului 2014.

Numele autorilor sau ale echipelor câştigătoare vor fi făcute publice în cadrul acţiunilor şi evenimentelor de promovare a evenimentului ,,150 de ani de la înfiinţarea Senatului României”.