Comisia de contestații-concurs pentru acordarea gradațiilor de merit: Rezultate

posted Mar 5, 2015, 9:00 AM by Webmaster FJSC
Comisia, reunită în data de 5 martie 2015, a analizat contestația depusă după afișarea rezultatelor Concursului pentru acordarea gradațiilor de merit și a stabilit că punctajul realizat de dna conferențiar Silvia Branea este de 965,5 puncte.