Colocviu de practică: vineri, 5 septembrie 2014, ora 11.00 - asist. Alexandra Bardan

posted Sep 1, 2014, 6:41 AM by Webmaster FJSC
Vineri, 5 septembrie 2014, ora 11.00, sala 602 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3), va avea loc întâlnirea pentru predarea dosarului de practică.
În cazul în care sunt studenţi care nu pot veni, aceştia au posibilitatea de a lăsa dosarul unui coleg care participă la colocviul de practică
Studenţii sunt rugaţi să confirme participarea/ sau trimiterea dosarului (specificând prin cine îl trimit) pe adresa de mail alexandra.bardan[at]fjsc.ro

Dosarul de practică trebuie să conţină:
1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.