Colocviul de practică pentru studenţii coordonaţi de către lector dr. Horea Mihai Bădău

posted Sep 1, 2015, 5:36 AM by Webmaster FJSC
Colocviul de practică pentru studenţii coordonaţi de către lector dr. Horea Mihai Bădău va avea loc în data de 10 septembrie 2015, ora 14, sala 614. 
Dosarul de practică trebuie să conţină:
1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.
4. Convenţia de practică semnată şi ştampilată în 2 exemplare de instituţia gazdă.