Colocviul de practică (lector dr. Antonia Matei)

posted Aug 31, 2016, 1:10 PM by Webmaster FJSC

Colocviul va avea loc pe data de 5 septembrie 2016, ora 10, sala 416 (la matematică).

Dosarul de practică trebuie să conţină:
1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.
4. Conventia de practica semnată și ștampilată la ambele instituții (FJSC și instituția unde s-a realizat practica).

Dosarul de practică trebuie predat personal!