Colocviul de practică – Jurnalism pentru studenţii coordonaţi de lector univ. dr. Florica Iuhas și asist. univ. drd. Irene Buhăniță

posted Aug 26, 2015, 11:45 PM by Webmaster FJSC

Joi, 3 septembrie 2015, ora 13.00, sala 615 va avea loc Colocviul de practică – Jurnalism pentru studenţii coordonaţi de lector univ. dr. Florica Iuhas și asist. univ. drd. Irene Buhăniță.

Dosarul de practică trebuie să conţină:
1. Adeverinţa de practică - trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite;
4. Convenţia de practică semnată şi ştampilată în 2 exemplare de instituţia gazdă.