Colocviul de practică - Jurnalism, studenţii coordonaţi de lect. Alexandra Bardan

posted Aug 26, 2015, 11:44 PM by Webmaster FJSC
Miercuri, 2 septembrie 2015, ora 13.00, sala 602 va avea loc întâlnirea pentru predarea dosarului de practică. Acesta trebuie să conţină:
1. Adeverinţa de practică - trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite;
4. Convenţia de practică semnată şi ştampilată în 2 exemplare de instituţia gazdă.