Colocviu de practică – lect. Aurelia Vasile

posted Sep 11, 2016, 3:59 AM by Webmaster FJSC
14 septembrie 2016, orele 12.00 anul I învățământ la distanță, iar la orele 13.00 -- cursuri de zi (sala 614, cel mai probabil//oricum, în Complex Leu, etaj 6).
Dosarul de practică va cuprinde scurt raport de practică (maxim 2 pagini), adeverința de practică și (eventual, dacă este cazul) produse ale activității desfășurate. Pentru studenții care au lucrat la promovarea programelor FJSC, trebuie să aducă produsele (pliante, postere, clipuri), după cum este cazul.