Colocviu de practică: asist. univ. dr. Antonia Matei

posted Sep 1, 2014, 10:36 AM by Webmaster FJSC
Vineri, 5 septembrie 2014, ora 12.30 sala 616 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3) sunt asteptati urmatorii studenti:

Anul 1 Grupa 2 Jurnalism
1. Boiangiu Alexandra
2. Bogdan Greta
3. Bucuresteanu Mihai
4. Carabusi Alexandra
5. Ceica Bianca
6. Chivu Iulia
7. Coman Madalina
8. Constantinescu Iulia
9. Cosma Andreea
10. Dascalescu Alexandru
11. Dilimot Cosmina
12. Dinu Andreea
13. Dorobantu Bianca
14. Dragomir Gabriela
15. Dumitrascu Ana-Maria
16. Dumitrescu Vlad
17. Epuran Marina
18. Florea Mara

Anul 1 Jurnalism ID
1. Rufa Remus


Dosarul de practică trebuie să conţină:
1. Adeverinţa de practică - aceasta trebuie să conţină antetul clar al instituţiei organizatoare, logo-ul acesteia, număr de înregistrare şi dată, numele şi funcţia persoanei care eliberează adeverinţa, semnătura acesteia, ştampila instituţiei şi calificativul/aprecierea referitoare la activitatea depusă;
2. Dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc);
3. Raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.