Colocviu de practică - lector univ. dr. Iuhas Florica

posted Sep 1, 2014, 9:10 AM by Webmaster FJSC
Joi, 4 septembrie 2014, ora 12.00, sala 614 (sediul Leu - Bd Iuliu Maniu 1-3) va avea loc susţinerea colocviului de practică.
Dosarul de practică trebuie să conţină:
- adeverinţa de practică,
- dovada activităţii (materiale publicate/difuzate, materiale propuse spre publicare/difuzare, produse de relaţii publice şi publicitate, produse de cercetare, participarea la activităţile profesionale ale instituţiei etc);
- raportul de stagiu elaborat de student, din care reies activităţile desfăşurate şi evaluarea de către student a felului în care a fost implicat în activităţile instituţiei şi a competenţelor dobândite.