Cazare în căminele Universităţii Bucureşti 2013-2014

posted Jun 6, 2013, 11:30 AM by Webmaster FJSC
Studenții și masteranzii care doresc cazare în căminele Universităţii din Bucureşti, anul universitar 2013-2014 pot depune cereri în perioada luni 10 iunie - luni 1 iulie 2013, inclusiv.
Cererile se depun la Administrația FJSC, doamna Mihaela Petrescu, camera 601, Clădirea Leu, între orele 11.00-14.00. Cererea tip se ridică de la Secretariat sau de la Administrație (dna Petrescu). Cererea va fi însoțită de două poze tip CI.

Documentele care atestă situaţia socială deosebită pot fi ataşate la cerere până la o dată stabilită de Comisie. Metodologia și regulile de cazare sunt cele afișate pe site-ul Universității (http://www.unibuc.ro/n/student/Metodologie_si_reguli_de_cazare_prevederi_generale.php). Comisia de cazare va face alte precizări în timp util, de aceea vă rugăm să consultați zilnic site-ul FJSC.
Studenţii declaraţi admişi la masterat pot depune cereri de cazare în termen de două zile de la afişarea rezultatelor la concursul de admitere.
Studenţii declaraţi admişi în anul I pot depune cereri de cazare în termen de două zile de la afişarea rezultatelor la concursul de admitere.
Nedepunerea cererii în termenele anunțate duce la pierderea dreptului de cazare.

Atenţie! La depunerea cererii, solicitantul semnează în borderoul corespunzător anului de curs, în care trece și data depunerii cererii. Nu se vor lua în considerare decât solicitările persoanelor care semnează pentru depunerea cererii în borderoul de la Administrația FJSC, camera 601 (dna Mihaela Petrescu).