Calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit

posted Feb 23, 2015, 4:05 AM by Webmaster FJSC

Calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit

Personal didactic și personal didactic auxiliar

2015

Regulamentului de acordare a Gradaţiei de merit personalului didactic de predare din FJSC poate fi consultat AICI.


16.02.2015

Afișarea pe site a Regulamentului de acordare a Gradaţiei de merit personalului didactic de predare din FJSC (transmis prin mail tuturor cadrelor didactice)

17.02 - 24.02.2015, (în programul de secretariat)

Depunerea dosarelor de concurs la Secretarul Șef al FJSC 

d-na Lucia Vodă

25 - 27.02 2015

27.02 ora 17

Analiza dosarelor de către comisia de concurs      

Afișarea rezultatelor pe site                                             

02 - 03.03.2015 (în programul de secretariat)

Depunerea contestațiilor la Secretarul Șef al FJSC 

d-na Lucia Vodă

02.03 - 03.03.2015

06.03.2015

Rezolvarea  contestațiilor

Afișarea rezultatului comisiei de contestații

09.03.2015

Aprobarea gradațiilor în Consiliul  FJSC pentru aprobarea gradațiilor

18.03.2015

Aprobarea în Senatul UB