Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti - lansarea ediţiei 2013-2014

posted Sep 5, 2013, 1:24 AM by Webmaster FJSC
Fundaţia  Euromonitor  pentru  Excelenţă,  cu  sprijinul Agenţiei  Ad  Media  Consult,  anunţă  continuarea  programului Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti prin lansarea ediţiei 2013-2014.

Bursele  Europene  JTI  pentru  Jurnalişti reprezintă  un  program  de  încurajare  şi  facilitare  a  pregătirii  profesionale  şi  se adresează jurnaliştilor care doresc să capete o expertiză profesională în problematica europeană. Acest program îi ajută pe  participanţi  să  aprofundeze  înţelegerea  tematicilor  legate  de  Uniunea  Europeana,  cadrul  de  reglementare, funcţionarea  instituţiilor,  relaţionarea  între  Statele  Membre,  precum  şi  maniera  în  care  este  abordată problematica europeană de către media occidentală.
Programul Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti a fost lansat în 2007, anul aderarii României la Uniunea Europeana, ca o  continuare  a  programului  de  stagii  iniţiat  de  National  Forum  Foundation/Freedom  House  în  anii  ’90,  cu  sprijinul Guvernului SUA, iar ulterior, începând cu anul 2000, cu finanţarea JTI.

Programul „Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti” cuprinde trei etape de pregătire profesională:
  • un training specializat, susţinut în România de către specialişti în relaţii europene;
  • o călătorie de studii de o săptămână, la Bruxelles, pe durata căreia jurnaliştii vor avea ocazia să  se întâlnească şi să discute cu oficiali ai Uniunii Europene;
  • stagii de pregătire profesionala, timp de trei săptămâni, în cadrul unor prestigioase organizaţii de presă europene.
La încheierea fiecărei faze sunt selectaţi jurnaliştii care vor participa la faza următoare.

Şi la ediţia 2013-2014 sunt aşteptaţi să aplice la programul de „Burse Europene JTIatât jurnalişti din România, cât şi din Republica Moldova, din presa scrisă, radio, TV si on-line, specializaţi în domeniile social, politic şi economic, care trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
- Experienţă profesională de minim 3 ani
-  Vârsta de până în 35 de ani
-  Abilităţi de comunicare în limba engleză (cunoaşterea limbii franceze reprezintă un avantaj)

Dosarul de înscriere va cuprinde:
- Curriculum Vitae
- Formular de înscriere disponibil pe site-ul Fundaţiei Euromonitor pentru Excelenţă (www.euromonitor.ro)
- Fotografie color tip paşaport
- Portofoliu (trei materiale de presă relevante pentru domeniile enunţate)
- Trei scrisori de recomandare, de preferinţă una de la superiorul direct sau managerul instituţiei la care lucrează.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 10 OCTOMBRIE 2013 (inclusiv), toate înscrierile având menţiunea “Pentru Bursele Europene JTI”. Preselecţia candidaţilor se va face pe baza dosarului de înscriere, iar selecţia pe baza unui interviu.

Dosarele de inscriere se vor depune la: Ad Media Consult srl
Adresa: Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 103, vila i-2 Voluntari, jud. Ilfov, cod postal 077190
Persoana de contact: Irina Apostol, Tel : 0721201559, fax : 0318164770, e-mail: irina.apostol@admediaconsult.ro
Documentaţia electronică se va trimite la adresa: burse@euromonitor.ro

Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa Fundaţiei Euromonitor pentru Excelenţă, la adresa: Calea Floreasca, nr. 167, et.4, sector 1, Bucuresti; Tel: +40 731351301 / Fax: +4021 211 66.41, e-mail: burse@euromonitor.ro