Burse doctorale şi postdoctorale

posted May 8, 2014, 1:45 AM by Webmaster FJSC
Proiectul "Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional - POSDRU/159/1.5/S/132400" îşi propune să susțină formarea cercetătorilor prin acordarea de sprijin financiar direct (burse, sprijin pentru mobilităţi transnaționale, recompensarea excelenţei în cercetare) şi indirect prin activitățile organizate în cadrul proiectului (formare de competente transversale, organizarea de evenimente științifice în parteneriat, de seminarii de networking, școli de vară etc.), sprijin care sa contribuie la creșterea atractivității carierei de cercetare şi să permită formarea de cercetători autonomi de elită, competitivi internațional şi capabili să genereze pe termen lung soluții inovative necesare creșterii competitivității economice şi dezvoltării durabile.
Tinerii  cercetători  (doctoranzi  şi  cercetători  postdoctorali) îşi vor dezvolta competenţele profesionale şi vor beneficia de sprijinul financiar direct şi indirect în cadrul Programelor doctorale şi postdoctorale de cercetare avansată ale instituţiilor partenere în proiect.
Pe toată durata procesului de  selectie  se va răspunde solicitărilor  de clarificări transmise în scris prin e-mail la adresa proiectului: docpostdoc132400@g.unibuc.ro

Găsiţi, ataşate, următoarele documente:
- METODOLOGIA CADRU GENERALĂ PENTRU SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ a proiectului cu titlul “Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional”, Cod Contract: POSDRU/159/1.5/S/132400
- Metodologia specifică pentru selecția grupului țintă elaborată de către Universitatea din București
- Formularele de aplicație
- Criteriile de evaluare şi fişele de evaluare
Ċ
Webmaster FJSC,
May 8, 2014, 1:45 AM
ċ
Anexe GT doctoranzi.rar
(1910k)
Webmaster FJSC,
May 8, 2014, 1:45 AM
ċ
Anexe GT postdoctoranzi.rar
(2663k)
Webmaster FJSC,
May 8, 2014, 1:45 AM
Ċ
Webmaster FJSC,
May 8, 2014, 1:45 AM