Bibliografii pentru examenele din profilul relații publice, pentru anul I și anul III (zi și ID și pentru restanțieri)

posted Jan 18, 2016, 6:01 AM by Webmaster FJSC
Bibliografie examen IRP - anul I zi:
Cristina Coman, Relațiile publice. Principii și strategii, 2006, Ed. Polirom: Cap. „Relațiile publice – cadru general”, p.13 - 41 Cap. „Departamente și firme de relații publice”, p. 61 – 72, Cap. „Campaniile de relații publice”, p. 73 – 81, 91 – 93, 113 – 115, Anexa – „Coduri profesionale în relațiile publice”, p. 179 - 184
Cristina Coman, Relațiile publice și mass-media, 2004, Ed. Polirom, Cap. „Relațiile publice și activitățile conexe”, p. 18 – 29
Cristina Coman, Comunicarea de criză – Tehnici și strategii, 2009, Ed. Polirom, Cap. 7 „Imaginea, identitatea, reputația” p. 209 -225
Libaert Thierry, Planul de comunicare, Cum să-ți definești și să-ți organizezi strategia de comunicare, Ed. Polirom, Cap. 6 „Mesaje, ținte și mijloace” - p. 141-173
Newsom Doug et all, Totul despre relațiile publice, 2010, Ed. Polirom, Cap. 1 „Rolurile și specializările relațiilor publice”, p. 17 - 42, Cap. 7 „Etica și responsabilitățile în relațiile publice”, p. 214 - 248.
Newsom Doug, Haynes Jim, Redactarea materialelor de relații publice, 2011, Ed. Polirom, Cap. 1 „Relațiile publice și autorul de texte”, p. 19 - 32, Cap. 3 „Persuasiunea”, p. 59 – 83.
Note de curs pentru următoarele teme : Noțiuni de bază - comunicarea de criză, comunicarea internă și CSR
 
Bibliografie examen IRP - anul I ID și restanțieri (zi și ID)
Cristina Coman, Relațiile publice. Principii și strategii, 2006, Ed. Polirom: Cap. „Relațiile publice – cadru general”, p.13 - 41 Cap. „Departamente și firme de relații publice”, p. 61 – 72, Cap. „Campaniile de relatii publice”, p. 73 – 81, 91 – 93, 113 – 115, Cap. „Comunicarea de criză” p. 118 – 128, Anexa – „Coduri profesionale în relațiile publice”, p. 179 - 184.
Cristina Coman, Relațiile publice și mass-media, 2004, Ed. Polirom, Cap. „Relațiile publice și activitățile conexe”, p. 18 – 29
Cristina Coman, Comunicarea de criză – Tehnici și strategii, 2009, Ed. Polirom, Cap 7 „Imaginea, identitatea, reputația” p. 209 -225.

Bibliografie examen Gestiunea crizei - anul III zi și restanțieri zi
Coman, Cristina (2009). Comunicarea de criză. Tehnici și strategii. Iași: Polirom, pp. 13-43, pp. 49-64, pp. 69-84, pp. 91-138, pp. 143-177, pp. 181-206.
Newsom, D. et al. (2010). Totul despre relații publice. Iași: Polirom, pp. 433-464.
Fearn-Banks, Kathleen (2007). Crisis Communications: A Casebook Approach, Mahwah, pp. 170-184, pp. 57-64, pp. 226-244, pp. 79-89

Bibliografie examen Gestiunea crizei - anul III ID
Coman, Cristina (2009). Comunicarea de criză. Tehnici și strategii. Iași: Polirom, pp. 13-43, pp. 49-64, pp. 69-84, pp. 91-138, pp. 143-177, pp. 181-206.
TUTORATE (accesibile pe platforma online a programului ID)