Bibliografie test ISMM, sem I

posted Jan 10, 2017, 6:50 AM by Webmaster FJSC
  • Beciu, Camelia, Sociologia comunicarii si a spațiului public, Iași, Polirom, 2013, cap. „Comunicarea politică”, pp. 227-245
  • Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Polirom, 2008, cap. „Mass media şi viaţa politică”.
  • McNair, Brian, Introducere in comunicarea politică, Iași, Polirom, 2007, cap. „Mass media ca actori politici”
  • Rieffel, Remi, Sociologia mass media, Iași, Polirom, 2008, cap. „Mass media, opinia publica si spatiul public”Marți, 17 ianuarie 2017

Planificarea grupelor

14-14,30 = grupele 1-4 Jurnalism

14,45-15,15 = grupele 1-4 CRP

15,30 – 16 = grupele 1-3 Publicitate, grupa 5 Jurnalism, Grupa 5 CRP