Bibliografie examen ISMM, semestrul II

posted Apr 23, 2015, 7:53 AM by Webmaster FJSC

Beciu Camelia, Sociologia comunicării și a spațiului public, Iași, Polirom, 2013, cap. „Comunicarea politică”, pp. 227-245

Coman Mihai, Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Polirom, 2008, cap. "Mass media şi viaţa politică".

McNair, Brian, Introducere în comunicarea politică, Iași, Polirom, 2007, cap. „Mass media ca actori politici”
Miège Bernard, Societatea cucerită de comunicare, Polirom, Iaşi, 2000, cap. "Noi incursiuni în spaţiul public" (I şi II).
Rieffel, Remi, Sociologia mass media, Iași, Polirom, 2008, cap. „Mass media, opinia publică și spatiul public”