Bibliografie examen ISMM

posted May 23, 2014, 5:24 AM by Webmaster FJSC
Chambat Pierre, "Opinie publică şi dezbatere publică", în I. Pailliart (ed), Spaţiul public şi comunicarea, Iaşi, Polirom, 2002.
Coman Mihai, Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Polirom, 2008, cap. "Mass media şi viaţa politică".
Curran James, "Mass media şi democraţia: o reevaluare", in Mass media şi democraţia (antologie de Doru Pop), Iaşi, Polirom, 2001 (consultativ).
Dahlgren Peter, "Introducere", in P. Dahlgren, C. Sparks (coord), Jurnalismul şi cultura populară, Iaşi, Polirom, 2004.
Miège Bernard, Societatea cucerită de comunicare, Polirom, Iaşi, 2000, cap. "Noi incursiuni în spaţiul public" (I şi II).
Mouchon Jean, "Spaţiul public şi discursul public televizat", în I. Pailliart (ed), Spaţiul public şi comunicarea, Iaşi, Polirom, 2002.
Rieffel Remy, "Mass media şi viaţa politică", in C. J. Bertrand (coord), Introducere în presa scrisă şi vorbită, Iaşi, Polirom, 2001.