Bibliografia pentru examenul ISMM sem II

posted May 25, 2016, 7:14 AM by Webmaster FJSC
Beciu Camelia, Sociologia comunicarii și a spațiului public, Iași, Polirom, 2013, cap. „Comunicarea politică”, pp. 227-24.
Coman Mihai, Introducere în sistemul mass media, Iaşi, Polirom, 2008, cap. „Mass media şi viaţa politică”.
McNair, Brian, Introducere în comunicarea politică, Iași, Polirom, 2007, cap. „Mass media ca actori politici”.
Miège Bernard, Societatea cucerită de comunicare, Polirom, Iaşi, 2000, cap. „Noi incursiuni în spaţiul public” (I şi II).
Rieffel, Remi, Sociologia mass media, Iași, Polirom, 2008, cap. „Mass media, opinia publică și spațiul public”.