Barem corectare ISMM

posted Feb 9, 2016, 8:17 AM by Webmaster FJSC
Teste grilă
Seria 1 = 1c, 2b, 3c, 4a, 5d, 6a, 7c, 8b, 9c
Seria 2 = 1b, 2a, 3a, 4c, 5d, 6d, 7a, 8d, 9c
Seria 3 = 1d, 2b, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8d, 9a
Seria 4 = 1d, 2c, 3a, 4c, 5a, 6a, 7c, 8c, 9c

Subiectele B și C
Definirea fenomenului (modele, funcții, tipuri de media etc) = 1 pct
Argumentarea (identificarea corelațiilor corecte și explicitarea lor) = 1 pct
Corectitudinea (proprietatea termenilor, acuratețea gramaticală, ortografia și ortoepia) = 1 pct