Avertizare cazare

posted Sep 21, 2015, 5:12 AM by Webmaster FJSC
Comisia de cazare nu poate repartiza locurile în căminele UB, dacă reprezentanții studenților în Consiliu și Senat nu participă la lucrările Comisiei. În cazul în care studenții și masteranzii care își reprezintă colegii refuză să participe la lucrările Comisiei, se poate propune amânarea repartizării până la noi alegeri, ceea ce ar pune în dificultate studenții căminiști.