Marx: fetişismul mărfii şi avatarurile marxismului românesc

posted May 13, 2014, 10:50 PM by Webmaster FJSC

Centrul de Reușită Universitară (CRU) al CEREFREA
(Universitatea din București) vă invită la cea de-a patra întâlnire din cadrul atelierului „Clasicii științelor sociale”. Călin Cotoi, Profesor la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, propune o discuție despre Marx: fetişismul mărfii şi avatarurile marxismului românesc.
Marxismul este o prezenţă marginală în peisajul gândirii sociale româneşti. În mod paradoxal, perioada socialismului real a creat o soluţie de continuitate în relaţia dintre marxism şi ştiinţele sociale. Marxismul românesc de astăzi - în variantele lui neo sau post - este unul sosit pe filieră occidentală. (Cum) mai putem gândi alături de sau folosindu-l pe Marx astăzi?

Când: vineri 16 mai 2014, de la 18:00 la 20:00
Unde: Sala de Consiliu, Schitu Măgureanu, nr. 1, parter
Sesiune în limba română!
Mai multe informații pe site-ul CEREFREA.

Le Centre de Réussite Universitaire (CRU) du CEREFREA
(Université de Bucarest) vous invite à la quatrième rencontre dans le cadre de l'atelier « Les classiques des sciences sociales ». Le Professeur Călin Cotoi, de la Faculté de Sociologie et Assistance Sociale, propose une réflexion sur Marx: le fétichisme de la marchandise et les avatars du marxisme roumain.
Le marxisme est une présence marginale dans le paysage de la pensée sociologique roumaine. De manière paradoxale, la période du socialisme réel a créé une solution de continuité dans la relation entre le marxisme et les sciences sociales. Le marxisme roumain de nos jours – dans ses variantes néo ou post – nous est arrivé à travers une filiation occidentale. Peut-on penser (et de quelle manière ?) aux côtés de / avec Marx aujourd'hui?

Quand : vendredi 16 mai 2014, 18h00 – 20h00
Où : Salle du Conseil, Schitu Măgureanu, 1, rez-de-chaussée
Session en langue roumaine!
Plus d'informations sur le site du CEREFREA.