Cinema românesc: priviri multiple, imagini singulare

posted Oct 21, 2015, 2:36 AM by Webmaster FJSC
CEREFREA Villa Noël și Centre de Réussite Universitaire de l'Université de Bucarest vă invită toamna aceasta la o serie de proiecții și dezbateri despre cinematografia română

Prima dintre acestea, « Vieți oficiale, arhivă privată », îi va avea ca invitați pe Nora și Ioan-Matei Agapi. Prezentarea va consta în proiecția unei selecții de filme realizate de Ioan-Matei Agapi în perioada 1960-1989.
Câteva dintre acesea sunt imagini brute, fără montaj sau sunet, și surprind momente oficiale și mai putin oficiale din viața membrilor PCR sau aspecte
inedite din viața cotidiană, culturală, citadină și rurală din perioada respectivă. Dintre multitudinea de imagini filmate sau fotografiate de Ioan Agapi, o parte au supraviețuit în impresionanta sa arhivă privată ; altele, care se găseau în arhivele diferitelor instituții, s-au pierdut sau au fost distruse. Proiecția va fi urmată de o discuție despre activitatea cinematografică și de «arhivist» a lui Ioan Agapi și despre demersul actual al Norei Agapi, de revalorizare a acestei moșteniri familiale și vizuale în cadrul unui film documentar.

Data : vineri, 23 octombrie 2015, de la 18.00 la 20.00
Loc : Villa Noël, strada Emile Zola, nr. 6, sect. 1, București

Program (45 minute) :

Défilés/Defilări, 8'20'', 1971 a/n
Propagande/Propaganda, 8'40'', 1972, a/n
Miu Dobrescu-Iliescu, 10’,  1970-1979, a/n
Vérité/ Adevăr, 3'30'', 1989, a/n
Cine Verité,  12'35'',  1969-1971, a/n
Réunions/ Ședințe, 2'50'', 1968 si 1972, a/n

Ioan-Matei Agapi este fotograf și realizator de filme documentare. A studiat matematica și, mai tarziu, filmul documentar și de animație în cadrul studioului Alexandru Sahia din București. A lucrat ca fotograf, corespondent TVR, profesor de fotografie și cinema. De-a lungul activității sale cinematografice, care s-a desfășurat în mare parte la Iași, a făcut câteva sute de filme documentare și reportaje, pentru care a câștigat numeroase premii.

Nora Agapi este fotograf, operator și realizator de filme documentare. Este absolventă a UNATC, unde a predat o perioadă cursuri de fotografie. Este
corealizatoare (împreuna cu Stéphane Luçon) a filmului Travailler pour 110 euros par mois (coproducție româno-franceză, 2006) și pregătește în prezent un film despre activitatea de cineast și de « arhivist » a tatălui ei, Ioan-Matei Agapi.

Contact : Alina Popescu (CEREFREA) / Larissa Luică (CRU),
office@villanoel.ro <mailto:office@villanoel.ro> , tél. 021 79 62 913/914 


Intrare liberă. Sesiune în limba română. Vă așteptăm cu drag!


Cinéma roumain : regards multiples, images singulières

Le CEREFREA Villa Noël et le Centre de Réussite Universitaire de l’Université de Bucarest vous invitent cet automne à une série de projections-débats autour de la cinématographie roumaine


La première rencontre, « Vies officielles, archives privées », aura pour invités Nora et Ioan-Matei Agapi et consistera dans une projection de films
réalisés par Ioan-Matei Agapi dans la période 1960-1989. Ces films, dont certains sont des images brutes, sans montage et bande-son, immortalisent
des moments officiels et informels de la vie des membres du Parti Communiste Roumain ou des aspects inédits de la vie quotidienne, culturelle, citadine ou rurale de l’époque. Une partie de ces moult images photographiées ou tournées par Ioan Agapi ont survécu dans ses archives privées ; d’autres, qui se trouvaient dans les archives des différentes institutions, ont disparu ou ont été détruites. La projection sera suivie d’une discussion
portant sur l’activité cinématographique et « d’archiviste » de Ioan Agapi et sur la démarche actuelle de Nora Agapi de revalorisation de cet héritage
familial et visuel dans le cadre d’un film documentaire.

Programme (45 minutes) :

Défilés/Defilări, 8'20'', 1971, n/b
Propagande/Propaganda, 8'40'', 1972, n/b
Miu Dobrescu-Iliescu, 10’,  1970-1979, n/b
Vérité/ Adevăr, 3'30'', 1989, n/b
Cine Verité,  12'35'',  1969-1971, n/b
Réunions/ Ședințe, 2'50'', 1968 si 1972, n/b


Ioan Matei-Agapi est artiste photographe et réalisateur de films documentaires. Après des études de mathématiques, il s'exerce à la réalisation de films documentaires et d’animation dans le cadre du studio Alexandru Sahia à Bucarest. Son activité professionnelle s’est déployée principalement à Iași, où il a travaillé en tant que photographe, reporter tv, professeur de photographie et de cinéma. En tant que réalisateur il a fait de nombreux films documentaires et des reportages, dont plusieurs ont été récompensés par des prix. 

Nora Agapi est artiste photographe, directrice de photographie et réalisatrice de films documentaires. Elle est diplômée de l’Université Nationale de Théâtre et Film (UNATC) de Bucarest, où elle a enseigné pendant quelques années des cours de photographie. Elle est coréalisatrice (avec
Stéphane Luçon) du film Travailler pour 110 euros par mois et prépare actuellement un documentaire portant sur l’activité de cinéaste et «d’archiviste » de son père, Ioan-Matei Agapi.


RDV vendredi, le 23 octobre 2015, de 18.00 à 20.00, à la Villa Noël, 6 rue Emile Zola, Bucarest

Contact : Alina Popescu (CEREFREA) / Larissa Luică (CRU),
office@villanoel.ro <mailto:office@villanoel.ro> , tél. 021 79 62 913/914 

Entrée libre. Session en langue roumaine. Nous vous attendons avec plaisir !