Atelier CRU "Weber. De la sociologie des religions à la sociologie des religions laïques", Pr. Caius Dobre

posted May 28, 2014, 9:21 AM by Webmaster FJSC
http://cerefrea.eu/

Atelier CRU / CEREFREA (Université de Bucarest)

Les classiques des sciences sociales
Nous vous invitons à la cinquième rencontre dans le cadre de l'atelier “Les classiques des sciences sociales” organisé par le Centre de Réussite Universitaire (CRU) du CEREFREA (Université de Bucarest). Cet atelier propose des lectures des textes des théoriciens des sciences sociales qui ont non seulement des contributions importantes, mais aussi des textes fondamentaux, qui représentent des positions alternatives irréductibles - à ces auteurs, nous retournons, nécessairement, toujours....Nous avons eu comme invités les professeurs Lazăr Vlăsceanu, Ioan Pânzaru, Lucian Pricop, Călin Cotoi. La dernière rencontre est dédiée à une (re)lecture de Max Weber, proposée par Pr. Caius Dobrescu:

Weber. De la sociologie des religions à la sociologie des religions laïques
Weber a été perçu, de manière prioritaire, comme un sociologue des religions, même si, ce qui l'a préoccupé vraiment a été le ressort volitif et cognitif qui justifie non seulement les mutations apparemment imprévisibles des comportements économiques (le protestantisme ou, plus exactement, sa branche calviniste, représentant l'idéal type), ainsi que la stabilité parfois multi-millénaire de ses comportements (comme dans le cas de l'Inde et de la Chine, auquel il a dédié des amples études). Partant de la prémisse que Weber considère comme impérative une réduction phénoménologique de la “religion”, la question a poser est si son modèle explicatif ne peut pas être étendu sur des phénomènes para- ou trans-religieux qui représentent le cas paradigmatique pour la notion de “religion politique”: le léninisme.
Quand: vendredi 30 mai 2014, de 18h00 à 20h00
: dans la Salle du Conseil, Bd. Schitu Măgureanu no 1 (près du Théâtre Bulandra, métro Izvor)
Plus d'informations sur le site cerefrea.eu ou TopUB.
Séance en langue roumaine.

Atelier CRU / CEREFREA (Universitatea din Bucureşti)
Clasicii ştiințelor sociale
Vă invităm la cea de-a cincea întâlnire din cadrul atelierului "Clasicii ştiinţelor sociale" organizat de Centrul de Reuşită Universitară (CRU) al CEREFREA (Universitatea din Bucureşti). Acest atelier propune o lectură a unor texte ale unor teoreticieni din ştiintele sociale care au nu numai contribuţii importante, ci şi cărţi, texte fundamentale, care reprezintă poziţii alternative ireductibile - în chip necesar, la aceşti autori ne vom întoarce mereu. I-am avut ca invitaţi în cadrul acestor ateliere pe profesorii Lazăr Vlăsceanu, Ioan Pânzaru, Lucian Pricop, Călin Cotoi. Această ultimă întâlnire este dedicată unei (re)lecturi a lui Max Weber, propusă de profesorul universitar Caius Dobrescu:

Weber. De la sociologia religiilor la sociologia religiilor laice
Weber a fost perceput cu prioritate ca un sociolog al religiilor. Deşi ceea ce l-a preocupat cu adevărat a fost resortul volitiv şi cognitiv care justifică nu doar mutaţiile aparent imprevizibile ale comportamentelor economice (caz pentru care protestantismul, sau, mai precis, ramura calvină a acestuia, reprezintă tipul ideal), cît şi stabilitatea uneori multimilenară a acestor comportamente (ca în cazul Indiei sau Chinei, cărora le-a dedicat ample studii).
Pornind de la premisa că Weber consideră imperativă o reducţie fenomenologică a „religiei”, întrebarea pe care ne-o punem este dacă modelul lui explicativ nu poate fi extins asupra unor fenomene para- sau trans-religioase. În acest spirit, teza weberiană privind relaţia dintre pasiunea salvaţionistă ca auto-invenţie voluntaristă de sine şi emergenţa modernităţii poate reprezenta o premisă foarte puternică pentru a interpreta un fenomen social ce reprezintă cazul paradigmatic pentru noţiunea de „religie politică”: leninismul.
Când: vineri 30 mai 2014, de la 18:00 la 20:00
Unde: Sala de Consiliu, Bd. Schitu Măgureanu nr 1 (lângă Teatrul Bulandra, staţia de metrou Izvor)
Mai multe detalii pe site-ul cerefrea.eu şi pe TopUB.