Rezultate admitere master - sesiunea iulie 2014

posted Jul 25, 2014, 11:40 AM by Webmaster FJSC
Vă rugăm să consultaţi listele ataşate.
Rezultatele pentru
programul de studii Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice vor fi afişate mâine, 26.07.2014.

Contestaţiile (formular tip) pentru admiterea la programele de masterat (NUMAI proba scrisă) se vor depune la secretariatul facultăţii, sala 621, în ziua de 26 iulie, între orele 10.00-14.00, pentru programele:
- Comunicare corporativă
- Jurnalism politic
- Jurnalism tematic
- Managementul instituţiilor mass-media
- Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză)
- Media, comunicare publică și globalizare (în limba engleză)
- Producţie multimedia şi audiovideo
- Teorii şi metode de cercetare în științele comunicării.

şi în data de 27 iulie, orele 10.00-14.00, pentru programul de studii Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice.


PRECIZĂRI PRIVIND CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi, pe locurile de la buget și taxă se va face în sălile unde s-au efectuat înscrierile, cu Diploma de licență sau, pentru promoția iulie 2014, cu Adeverinta de promovare a examenului de licență.

Programul de confirmare a locurilor la programele de studii:

-           Comunicare corporativa

-           Jurnalism politic

-           Jurnalism tematic

-           Managementul institutiilor mass-media

-           Mass-media, dezvoltare, societate (în limba franceză)

-           Media, comunicare publică şi globalizare (în limba engleză)

-           Productie multimedia si audiovideo

-           Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării

            26 – 29 iulie, orele 10.00-14.00


Programul de confirmare a locurilor la programul de studii Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice

            27 – 29 iulie, orele 10.00-14.00

ALTE PRECIZĂRI

Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, confirmarea locului este obligatorie și se face în modul următor:

1. Candidaţii admiși pe locurile de la buget vor confirma locul prin depunerea, în original, a Diplomei de licență sau a Adeverinței de promovare a examenului de licență.

2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă, trebuie să confirme locul prin:

a. cerere tip pentru confirmarea locului cu taxă;
b. copie legalizată după Diploma de licență sau după
Adeverința de promovare a examenului de licență;

c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 03 RNCB 0076010452620060, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.

ATENŢIE!!!

I. Candidaţii care s-au înscris la un singur program de studii și au depus la înscriere diploma (adeverința) de licenţă în original se consideră că au confirmat locul de la buget.

II. Candidații care au depus la înscriere două dosare (pentru două programe de studii) trebuie să-și confirme locurile obținute astfel:

  • Dacă au fost admiși pe locurile de la buget la două programe de studii, pot urma un singur program de studii pe locurile de la buget. De aceea, trebuie să opteze pentru programul de studii la care doresc să rămână pe locurile de la buget prin depunerea unei cereri tip de confirmare a locului și să depună diploma (adeverința) de licență în original la dosarul de candidat depus pentru acest program de studii;
  • Dacă au fost admiși pe locurile cu taxă, trebuie să opteze pentru programul de studii la care doresc să rămână pe locurile cu taxă prin depunerea unei cereri tip de confirmare a locului cu taxă la programul de studii respectiv, diploma (adeverința) de licență în copie legalizată și chitanța prin care dovedeşte plata primei rate.

   PRECIZĂRI PRIVIND RETRAGEREA DOSARELOR

   Retragerea dosarelor de către candidații respinși se poate face, pe baza unei Cereri tip, în perioada 26 – 31 iulie sau după data de 1 septembrie, în intervalul orar 10.00 – 14.00.

   Candidații trebuie să aibă asupra lor legitimația de concurs.

   Ċ
   CC.pdf
   (1449k)
   Webmaster FJSC,
   Jul 25, 2014, 11:40 AM
   Ċ
   JP.pdf
   (719k)
   Webmaster FJSC,
   Jul 25, 2014, 11:40 AM
   Ċ
   JT.pdf
   (1776k)
   Webmaster FJSC,
   Jul 25, 2014, 11:40 AM
   Ċ
   MDS.pdf
   (701k)
   Webmaster FJSC,
   Jul 25, 2014, 11:40 AM
   Ċ
   MIMM 1.pdf
   (433k)
   Webmaster FJSC,
   Jul 25, 2014, 11:40 AM
   Ċ
   MIMM2.pdf
   (327k)
   Webmaster FJSC,
   Jul 25, 2014, 11:40 AM
   Ċ
   MPCG.pdf
   (420k)
   Webmaster FJSC,
   Jul 25, 2014, 11:40 AM
   Ċ
   PMAV.pdf
   (757k)
   Webmaster FJSC,
   Jul 25, 2014, 11:40 AM
   ĉ
   Unknown user,
   Jul 26, 2014, 12:43 AM
   ĉ
   Unknown user,
   Jul 26, 2014, 12:43 AM
   ĉ
   Unknown user,
   Jul 26, 2014, 12:43 AM
   ĉ
   Unknown user,
   Jul 26, 2014, 12:43 AM
   ĉ
   Unknown user,
   Jul 26, 2014, 12:43 AM
   ĉ
   Unknown user,
   Jul 26, 2014, 12:43 AM
   ĉ
   Unknown user,
   Jul 26, 2014, 12:44 AM
   ĉ
   Unknown user,
   Jul 26, 2014, 12:44 AM