Precizări privind masteratul "Media, comunicare publică și globalizare" (în limba engleză)

posted Sep 21, 2015, 7:33 AM by Webmaster FJSC
Toți candidații care au fost declarați admiși la masterul MCPG sunt rugați să se prezinte până la data de 23 septembrie, inclusiv, pentru a depune o cerere de opțiune pentru un alt program master din oferta FJSC (exceptând masterul CCPRP - Campanii de comunicare). Pe baza cererii de opțiune, candidatul va fi admis pe un loc bugetat și este rugat să își confirme locul aducând actele de studii în original. 

Candidații din provincie care au depus actele în original pot trimite cererea de opțiune semnată și scanată pe adresa mihaela.paun@fjsc.ro.