PRECIZĂRI PRIVIND CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU PROGRAMELE DE MASTER

posted Sep 15, 2015, 6:25 AM by Webmaster FJSC

Confirmarea locurilor se face la secretariatul FJSC în termen de 3 zile de la afișarea rezultatelor, în intervalul orar 10.00 – 14.00 (luni - vineri) și în intervalul orar 10.00 – 12.00 (sâmbătă - duminică).

Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi, pe locurile de la buget și taxă se face cu Diploma de licență sau, pentru promoția iulie 2015, cu Adeverinta de promovare a examenului de licență.

ATENȚIE! Confirmarea locului obținut (buget, taxă, învățământ la distanță) este obligatorie și poate fi făcută numai până la termenul afișat. Candidații care nu confirmă pierd locul în favoarea candidaților care urmează în clasament, în ordinea strictă a mediilor.


ALTE PRECIZĂRI

Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, confirmarea locului este obligatorie și se face în modul următor:

1. Candidaţii admiși pe locurile de la buget vor confirma locul prin depunerea, în original, a Diplomei de licență sau a Adeverinței de promovare a examenului de licență.


2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă, trebuie să confirme locul prin:

a. cerere tip pentru confirmarea locului cu taxă;

b. copie legalizată după Diploma de licență sau după Adeverința de promovare a examenului de licență;

c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 03 RNCB 0076010452620060, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.

 

ATENȚIE!!!

I. Pentru candidații care s-au înscris la un singur program de studii și au depus la înscriere diploma (adeverința) de licență în original se consideră că au confirmat locul de la buget.

II. Candidații care au depus la înscriere două dosare trebuie să-și confirme locurile obținute astfel:

-          dacă au  fost admiși pe locurile de la buget la două programe de studii, pot urma un singur program de studii pe locurile de la buget. De aceea, trebuie să opteze pentru programul de studii la care doresc să rămână pe locurile de la buget prin depunerea unei cereri tip de confirmare a locului  și să depună diploma (adeverința) de licență în original la dosarul de candidat depus pentru acest program de studii;

-          dacă au fost admiși pe locurile cu taxă, trebuie să opteze pentru programul de studii la care doresc să rămână pe locurile cu taxă prin depunerea unei cereri tip de confirmare a locului cu taxă, a diplomei (adeverinței) de licență în copie legalizată și a chitanței prin care dovedeşte plata primei rate (500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 03 RNCB 0076010452620060, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502).

 

PRECIZĂRI PRIVIND RETRAGEREA DOSARELOR

 

Retragerea dosarelor de către candidații respinși se poate face, pe baza unei Cereri tipdupă afișarea rezultatelor în intervalul orar 10.00 – 12.00. Candidații TREBUIE să aibă asupra lor legitimația de concurs