Master - ANUNŢURI IMPORTANTE pentru candidaţi - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

posted Sep 18, 2013, 7:18 AM by Webmaster FJSC
- Confirmarea locului obţinut în urma concursului de admitere la studii universitare de master

In vederea înmatriculării, confirmarea locului este obligatorie, indiferent de forma de finanţare la care a fost admis candidatul.

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGET au obligaţia de a prezenta, în perioada 19-20 septembrie 2013, Diploma de licenţă în original şi Diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată, (în cazul în care nu le-au depus la înscriere).
Notă: Candidaţii absolvenţi ai promoţiei 2013, cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă, pot prezenta adeverinţa de licenţă în original.
Candidaţii admişi pe locurile bugetate care nu aduc diploma de licenţă în original, în termenul stabilit, pierd definitiv locul respectiv care va fi ocupat de următorul candidat de pe listă.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ, învăţământ cu frecvenţă,
vor prezenta, în perioada 19-20 septembrie 2013, Diploma de licenţă în copie  legalizată şi Chitanţa de plată a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu, în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată până la sfârşitul lunii octombrie 2013. Diploma de licenţă şi chitanţa vor fi însoţite de Formularul tip (confirmare înmatriculare pe loc cu taxă, vezi ataşamente) prin care solicită ocuparea locului cu taxă.
Notă: Candidaţii absolvenţi ai promoţiei 2013, cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă, pot prezenta adeverinţa de licenţă în copie legalizată.

În cazul candidaţilor care, în urma neconfirmării locurilor de către candidaţii admişi iniţial pe locurile subvenţionate, au urcat în clasament pe locurile subvenţionate,
taxa se restituie, pe bază de Cerere tip (cerere pentru restituirea taxei de scolarizare, vezi ataşamente), cu avizul conducerii facultăţii, a contabilului şef  şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti.

Facultatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru comisioanele reţinute de bancă.

Notă:
Confirmările se fac la secretariat în zilele de 19 şi 20 septembrie între orele 11.00 – 14.00.


- CONTESTAŢII
Confrom Metodologiei, contestaţiile se pot face doar la proba scrisă.
Contestaţiile se depun la secretariatul facultăţii în ziua de 19 septembrie 2013 în intervalul orar 11.00 – 14.00. Formularul de contestaţie poate fi descărcat din ataşament (formular pentru contestaţie) sau poate fi ridicat de la secretariat.


- În atenţia studenţilor care s-au înscris la mai multe programe de master
Studenţii care s-au înscris la mai multe programe de master şi au fost declaraţi admişi (buget, taxă) sunt obligaţi să opteze şi să confirme locul în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor pe site-ul FJSC pentru unul sau mai multe programe de master la care s-au înscris.
În cazul în care studenţii nu vor face această opţiune, facultatea va face repartizarea din oficiu la unul dintre programele de master la care s-a înscris candidatul în ordinea: buget, taxă.
Studenţii admişi la mai multe programe de master, care doresc să urmeze două programe de master au posibilitatea de a urma un al doilea program de master în regim taxă, după confirmarea locului.


- Cazare în căminele UB pentru candidaţii admişi la examenul de admitere licenţă şi master
Studenţii care au fost admişi pe locurile de la buget şi doresc cazare în caminele FJSC trebuie să facă o solicitare în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor.
Cererea se depune la Administrația Facultății (dna Mihaela Petrescu),  camera 601, sediul FJSC, clădirea Leu, între orele 11.00-14.00..
Cererea tip se ridică de la Administrație (dna Mihaela Petrescu). Cererea va fi însoțită de două poze tip CI.
Nedepunerea cererii în termenele anunțate duce la pierderea dreptului de cazare.
Comisia de cazare va face alte precizări în timp util, de aceea vă rugăm să consultați zilnic site-ul FJSC.
Atenţie! La depunerea cererii, solicitantul semnează în borderoul corespunzător anului de curs, în care trece și data depunerii cererii. Nu se vor lua în considerare decât solicitările persoanelor care semnează pentru depunerea cererii în borderoul de la Administrația FJSC, camera 601 (dna Mihaela Petrescu).
ĉ
Webmaster FJSC,
Sep 18, 2013, 7:19 AM
ĉ
Webmaster FJSC,
Sep 18, 2013, 7:21 AM