Master - ANUNŢURI IMPORTANTE pentru candidaţi

posted Jul 26, 2013, 10:40 AM by Webmaster FJSC
- CONFIRMĂRI
Confirmarea locului este obligatorie, indiferent de forma de finanţare la care a fost admis candidatul.

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la BUGET au obligaţia de a prezenta, în perioada 29-31 iulie 2013, Diploma de licenţă în original şi Diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată, (în cazul în care nu le-au depus la înscriere).
Notă: Candidaţii absolvenţi ai promoţiei 2013, cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă, pot prezenta adeverinţa de licenţă în original.
Candidaţii admişi pe locurile bugetate care nu aduc diploma de licenţă în original, în termenul stabilit, pierd definitiv locul respectiv care va fi ocupat de următorul candidat de pe listă.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ, învăţământ cu frecvenţă, vor prezenta, în perioada 29-31 iulie 2013, Diploma de licenţă în copie  legalizată şi Chitanţa de plată a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu, în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal UB 4505502, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată până la sfârşitul lunii octombrie 2013. Diploma de licenţă şi chitanţa vor fi însoţite de Formularul tip (confirmare înmatriculare pe loc cu taxă, vezi ataşamente) prin care solicită ocuparea locului cu taxă.
Notă: Candidaţii absolvenţi ai promoţiei 2013, cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă, pot prezenta adeverinţa de licenţă în copie legalizată.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ la forma de învăţământ IFR, vor prezenta, în perioada 29-31 iulie 2013, Diploma de licenţă în copie  legalizată şi Chitanţa de plată a sumei de 500 lei, reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu, în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 78 RNCB 0076 0104 5262 0165, Cod fiscal 4505502, urmând ca diferenţa de 1050 lei sa fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2013. Chitanţa va fi însoţită de Formularul tip (confirmare înmatriculare pe loc cu taxă, vezi ataşamente) prin care solicită ocuparea locului cu taxă la IFR. În cazul în care nu se prezintă chitanţa de plată, candidatul este considerat retras, iar locul va fi ocupat de următorul candidat de pe lista de admitere.

În cazul candidaţilor care, în urma neconfirmării locurilor de către candidaţii admişi iniţial pe locurile subvenţionate, au urcat în clasament pe locurile subvenţionate, taxa se restituie, pe bază de Cerere tip (cerere pentru restituirea taxei de scolarizare, vezi ataşamente), cu avizul conducerii facultăţii, a contabilului şef  şi cu aprobarea conducerii Universităţii din Bucureşti.

Facultatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru comisioanele reţinute de bancă.

Notă: Confirmările se fac la secretariat, între orele 11.00 – 14.00.


- CONTESTAŢII
Confrom Metodologiei, contestaţiile se pot face doar la proba scrisă.
Contestaţiile se depun la secretariatul facultăţii în ziua de 27 iulie 2013, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Formularul de contestaţie poate fi descărcat din ataşament (formular pentru contestaţie) sau poate fi ridicat de la secretariat.


- Cazare în căminele UB pentru candidaţii admişi la examenul de admitere licenţă şi master
Candidații declaraţi admişi în urma concursurilor de admitere, licență și masterat pot depune cereri de cazare în căminele Universității din București în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor la concursul de admitere, orele 11.00-14.00.

Cererea se depune la Administrația Facultății (dna Mihaela Petrescu),  camera 601, sediul FJSC, clădirea Leu.
Cererea tip se ridică de la Administrație (dna Mihaela Petrescu). Cererea va fi însoțită de două poze tip CI.
Nedepunerea cererii în termenele anunțate duce la pierderea dreptului de cazare.
Comisia de cazare va face alte precizări în timp util, de aceea vă rugăm să consultați zilnic site-ul FJSC.

Atenţie! La depunerea cererii, solicitantul semnează în borderoul corespunzător anului de curs, în care trece și data depunerii cererii. Nu se vor lua în considerare decât solicitările persoanelor care semnează pentru depunerea cererii în borderoul de la Administrația FJSC, camera 601 (dna Mihaela Petrescu).- Retragerea dosarelor
Retragerea dosarelor de către candidaţii respinşi se poate face, pe baza unei Cereri tip (cerere pentru retragerea actelor candidat, vezi ataşamente), în perioada 29 iulie – 2 august sau după data de 1 septembrie, în intervalul orar 11.00 – 14.00.
Candidaţii trebuie să aibă asupra lor legitimaţia de concurs.


- Anunţ în atenţia studenţilor care s-au înscris la două programe de master
Studenţii care s-au înscris la două programe de master şi au fost admişi la buget sunt obligaţi să opteze în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor pe site-ul FJSC pentru unul dintre cele două programe de master.
În cazul în care studenţii nu vor face această opţiune, facultatea va face repartizarea din oficiu la unul dintre cele două programe de master la care s-a înscris candidatul.
Studenţii care doresc să urmeze şi cel de-al doilea program de master au posibilitatea de a face confirmarea pentru locurile cu taxă.


Găsiţi, ataşate, modele de formulare/ cereri necesare admiterii.
ĉ
Webmaster FJSC,
Jul 26, 2013, 10:40 AM
ĉ
Webmaster FJSC,
Jul 26, 2013, 10:40 AM
ĉ
Webmaster FJSC,
Jul 26, 2013, 10:40 AM
ĉ
Webmaster FJSC,
Jul 26, 2013, 10:40 AM
ĉ
Webmaster FJSC,
Jul 26, 2013, 10:40 AM