Listele candidaţilor admişi la programele de masterat ale FJSC pentru anul universitar 2015-2016

posted Sep 29, 2015, 4:22 AM by Webmaster FJSC
Toți studenții admiși pe locurile cu taxă (care nu sunt la al doilea master) vor fi înmatriculați la buget în urma realocării de catre Universitatea din Bucuresti a locurilor bugetate rămase libere după sesiunea din septembrie 2015.
Candidații care au obținut un loc la buget în urma realocarii şi care nu au diploma de licență în original/adeverință sunt rugați să aducă actele în original la secretariatul FJSC până la sfârşitul acestei săptămâni (2 Octombrie 2015).
Ċ
Webmaster FJSC,
Sep 29, 2015, 4:24 AM