Confirmare locuri cu taxa - Master

posted Jul 21, 2016, 3:09 AM by Webmaster FJSC
Confirmarea locurilor cu taxă pentru programele masterele se face prin aducerea chitanţei de 500 de lei plătită în contul BCR Sector 5, Cod IBAN:
 RO 03 RNCB 0076 0104 5262 0060 , Cod fiscal 4505502.