ADMITERE 2014 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

posted Jun 5, 2014, 5:50 AM by Webmaster FJSC
ADMITERE 2014 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, sesiunea septembrie 2014

Sesiunea SEPTEMBRIE 2014
Înscrieri

- 8 - 12 septembrie (orele 9.00 – 14.00)

- 16 - 17 septembrie (numai pentru candidații care au susținut examen de licență în sesiunea septembrie 2014) - orele 9.00 – 14.00

 
Examene  19 – 20 septembrie
Data limită de afișare a rezultatelor  23 Septembrie 


ADMITERE MASTER: Nr. de locuri scoase la concurs pentru sesiunea septembrie 2014

Programul de studii (IF)

Locuri buget

Locuri taxă

Campanii de comunicare în publicitate
şi relaţii publice

0

37

Comunicare corporativă

0

55

Jurnalism politic

4

30

Jurnalism tematic

0

23

Managementul instituţiilor mass-media

2

55

Mass-media, dezvoltare şi societate (în limba franceză - Médias, développement et société)

11

35

Media, comunicare publică şi globalizare (în limba engleză) - Media, Public Communication and Globalization

9

60

Producţie multimedia şi audiovideo

2

55

Teorii şi metode de cercetare în Ştiinţele comunicării

10

40

Programul de studii (IFR)

Locuri buget

Locuri taxă

 Jurnalism tematic

 -

 50

 Comunicare corporativă

 -

 50


ADMITERE 2014 - STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, sesiunea iulie 2014


Sesiunea IULIE 2014
Înscrieri 10-18 Iulie 
Examene  24-25 Iulie
Data limită de afișare a rezultatelor  28 Iulie

Înscrierile au loc în perioada 10-18 iulie 2014, de luni până vineri între orele 9.00-14.00, sâmbătă şi duminică între orele 9.00-12.00, la sediul FJSC din Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex "Leu", Corp A, etaj 6, sector 6, Bucureşti.

ATENŢIE! La înscrierile din zilele de sâmbătă şi duminică, vă rugăm să ţineţi cont de programul de lucru cu publicul al băncilor - pentru plata taxei de înscriere.


ADMITEREA la FJSC

Pentru anul universitar 2014-2015, FJSC scoate la concurs un număr de 160 de locuri cu finanţare de la buget; fiecare program de master scoate la concurs şi locuri cu taxă.

Repartizarea pe programe a locurilor finanţate de la bugetul de stat şi a locurilor cu taxă

Programul de studii (IF)
Cifra de şcolarizare (buget)
Cifra de şcolarizare
(taxă)
Campanii de comunicare în publicitate
şi relaţii publice
20
55
Comunicare corporativă
20
55
Jurnalism politic
20
30
Jurnalism tematic
20
30
Managementul instituţiilor mass-media
20
55
Mass-media, dezvoltare şi societate (în limba franceză - Médias, développement et société)
15
35
Media, comunicare publică şi globalizare (în limba engleză) - Media, Public Communication and Globalization
15
60
Producţie multimedia şi audiovideo
20
55
Teorii şi metode de cercetare în Ştiinţele comunicării
10
40
Programul de studii (IFR)Cifra de şcolarizare (buget)Cifra de şcolarizare
(taxă)
 Jurnalism tematic  - 50
 Comunicare corporativă  - 50
 TOTAL 160 515


Actele necesare înscrierii la examenele de admitere‎, precum şi taxele de înscriere pot fi consultate AICI.

Găsiţi, în ataşament, oferta de cazare pe perioada examenului de admitere, sesiunea iulie 2014.

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Proiectul/Eseu de motivatie (proba scrisă).
2. Media la licenţă.


1. Admiterea la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF):

Pentru probele examenului de admitere, consultaţi pagina fiecărui program masteral:

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale
În cazul în care sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi notă pe ultima poziţie la locurile finanţate de la buget, conform cifrei de şcolarizare, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
1. Proiectul (proba scrisă).
2. Media la licenţă.


2.
Admiterea la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR):

Pentru programul COMUNICARE CORPORATIVĂ - IFR, probele sunt:
1.
Proba scrisă:
proiect de cercetare (circa 12.000 de semne) din profilul programului masteral.
2. Proba orală: susţinerea proiectului în faţa comisiei.

Pentru programul JURNALISM TEMATIC - IFR, probele sunt:
1. Proba scrisă: eseu de motivaţie (2 pagini/ 5000 de semne), cu accent pe interesul candidatului pentru specializarea pe care doreşte să o urmeze în beneficiul unor activităţi profesionale viitoare. Eseul se depune odată cu dosarul de înscriere.
2. Proba orală: interviu pe baza eseului depus şi a tematicii din bibliografia obligatorie (M.Coman, coord., Manual de Jurnalism, ediţia a III-a, Iaşi, Polirom, 2009).

Director IFR - Lect. univ. dr. Antonio Momoc
antonio.momoc@fjsc.ro
www.antoniomomoc.ro
http://www.facebook.com/antonio.momoc


Vă rugăm să consultați și Metodologia de admitere a Universității din București.

ą
Webmaster FJSC,
Jul 10, 2014, 11:38 AM