ADMITERE MASTER - LISTE CANDIDAŢI ADMIŞI, AFIŞAREA A DOUA, 29.07.2014

posted Jul 29, 2014, 7:14 AM by Webmaster FJSC
Candidaţii care au fost admişi la taxă şi nu au confirmat până la această dată, o mai pot face până pe 31 iulie 2014.

PRECIZĂRI PRIVIND CONFIRMAREA LOCURILOR PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI

Confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi, pe locurile de la buget și taxă se va face în sălile unde s-au efectuat înscrierile, cu Diploma de licență sau, pentru promoția iulie 2014, cu Adeverinta de promovare a examenului de licență.


ALTE PRECIZĂRI

Potrivit precizărilor conducerii Universităţii din Bucureşti, confirmarea locului este obligatorie și se face în modul următor:

1. Candidaţii admiși pe locurile de la buget vor confirma locul prin depunerea, în original, a Diplomei de licență sau a Adeverinței de promovare a examenului de licență.

2. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă, trebuie să confirme locul prin:

a. cerere tip pentru confirmarea locului cu taxă;
b. copie legalizată după Diploma de licență sau după
Adeverința de promovare a examenului de licență;

c. chitanţa prin care dovedeşte plata primei rate – 500 de lei, la B.C.R. Sector 5, Cod IBAN RO 03 RNCB 0076010452620060, pentru Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, Cod fiscal 4505502.

ATENŢIE!!!

I. Candidaţii care s-au înscris la un singur program de studii și au depus la înscriere diploma (adeverința) de licenţă în original se consideră că au confirmat locul de la buget.

II. Candidații care au depus la înscriere două dosare (pentru două programe de studii) trebuie să-și confirme locurile obținute astfel:

  • Dacă au fost admiși pe locurile de la buget la două programe de studii, pot urma un singur program de studii pe locurile de la buget. De aceea, trebuie să opteze pentru programul de studii la care doresc să rămână pe locurile de la buget prin depunerea unei cereri tip de confirmare a locului și să depună diploma (adeverința) de licență în original la dosarul de candidat depus pentru acest program de studii;
  • Dacă au fost admiși pe locurile cu taxă, trebuie să opteze pentru programul de studii la care doresc să rămână pe locurile cu taxă prin depunerea unei cereri tip de confirmare a locului cu taxă la programul de studii respectiv, diploma (adeverința) de licență în copie legalizată și chitanța prin care dovedeşte plata primei rate.

Ċ
CC.pdf
(733k)
Webmaster FJSC,
Jul 29, 2014, 7:14 AM
Ċ
CCRPP.pdf
(1446k)
Webmaster FJSC,
Jul 29, 2014, 7:14 AM
Ċ
JP.pdf
(657k)
Webmaster FJSC,
Jul 29, 2014, 7:14 AM
Ċ
JT.pdf
(934k)
Webmaster FJSC,
Jul 29, 2014, 7:14 AM
Ċ
MDS.pdf
(314k)
Webmaster FJSC,
Jul 29, 2014, 7:14 AM
Ċ
MIMM 1.pdf
(433k)
Webmaster FJSC,
Jul 29, 2014, 7:14 AM
Ċ
MIMM2.pdf
(327k)
Webmaster FJSC,
Jul 29, 2014, 7:14 AM
Ċ
MPCG.pdf
(342k)
Webmaster FJSC,
Jul 29, 2014, 7:14 AM
Ċ
PMAV.pdf
(702k)
Webmaster FJSC,
Jul 29, 2014, 7:14 AM