Admitere 2016

posted Oct 17, 2016, 9:31 AM by Webmaster FJSC

Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării (FJSC) a organizat în iulie 2016 admitere la următoarele programe de master de doi ani, învățământ cu frecvență (IF) și învățământ cu frecvență redusă, acreditate, conform Hotărârii de Guvern 595/2015:

Campanii de comunicare în publicitate și relații publice - IF

75 de locuri (buget și taxă) *

Comunicare și resurse umane (nume anterior "Comunicare corporativă") - IF

75 de locuri (buget și taxă) *

Comunicare și resurse umane (nume anterior "Comunicare corporativă") - IFR

50 de locuri (taxă)

Jurnalism politic - IF

50 de locuri (buget și taxă) *

Jurnalism tematic - IF

50 de locuri (buget și taxă) *

Jurnalism tematic - IFR

50 de locuri (taxă)

Managementul instituțiilor mass-media - IF

75 de locuri (buget și taxă) *

Médias, développement, société (en français) - IF

50 de locuri (buget și taxă) *

Media, public communication and globalization (in English) - IF

75 de locuri (buget și taxă) *

Producție multimedia și audio-video - IF

75 de locuri (buget și taxă) *

Teorii și metode de cercetare în științele comunicării - IF

50 de locuri (buget și taxă) *

Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI) - IF

Vezi site-ul Facultății de IstoriePentru detalii legate de programul de master, despre tipul de specializare și despre examenul de admitere, faceți click pe numele programului dorit.
Locurile nedistribuite în sesiunea din iulie 2016 au fost scoase la concurs, din nou, în sesiunea din septembrie 2016.

Diplomele de licență eliberate de FJSC, prin sistemul de credite transferabile, sunt recunoscute în Uniunea Europeană.

* Facultatea de Jurnalism și Ştiinţele Comunicării și Universitatea din București oferă un sistem complex de burse și facilități, în funcție de resursele existente și de legislația în vigoare:

  • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, anuale – în funcție de rezultatele academice – pentru cel puțin o treime dintre locurile disponibile la învățământul cu frecvență;
  • burse de finanțare a studiilor, de la bugetul de stat, integrale (pentru cei trei ani de licență) – în funcție de media la admitere – pentru candidații de etnie rroma;
  • burse Erasmus, de un semestru, la universitățile partenere din Uniunea Europeană și din Turcia;
  • burse de merit – în funcție de rezultatele academice;
  • burse de studiu – în funcție de rezultatele academice;
  • cazare la căminele Universității din București, la un preț moderat (în limita locurilor alocate facultății, în funcție de rezultatele academice și/sau situația socială a studentului)
  • facilități pentru transportul în comun.