ACTUALIZARE: Actele necesare pentru înscriere – Studii Universitare de Master

posted Jul 11, 2016, 6:44 AM by Webmaster FJSC
Vă rugăm să accesaţi linkul următor:


Candidaţii care vor să se înscrie la mai multe programe de master vor aduce un dosar cu acte originale sau còpii legalizate pentru prima opţiune şi dosar(e) cu còpii xerox simple pentru celelalte opţiuni. În funcţie de cerinţele fiecărui master, candidaţii vor depune la dosar proiectul de examen corespunzător fiecărui program de master.